Nabór wniosków o 500+ na nowy okres rozliczeniowy ruszy już 1 lutego 2022 r., jak i gdzie je złożyć?

Ewelina Czechowicz

Już od 1 lutego rodzice bedą mogli złożyć  wnioski o świadczenie 500+ na kolejny okres, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Nowe wnioski będą przyjmowane wyłącznie online i wypłata świadczenia będzie bezgotówkowa. Dodatkowo obsługę .przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przegapiłeś koniec kwietnia? Złóż wniosek w maju. Inaczej oczekiwanie na późniejszą spłatę z ZUS lub utrata świadczeń

Od 1 lutego 2022 r. rodzice będą wnioskować o świadczenia w ramach  programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy.  Żeby nie utracić prawa do świadczenia  podobnie jak w poprzednich latach, konieczne jest złożenie wniosku o „500+” na nowy okres świadczeniowy. 

500+ na nowy okres rozliczeniowy 

Nowy okres świadczeniowy rządowego programu „Rodzina 500+” obowiązywał będzie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Żeby zachować ciągłość  wypłaty świadczenia, wniosek należy złożyć do końca kwietnia br. Wtedy pieniądze zostaną wypłacone do końca czerwca br. Z kolei złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie przekazane z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o świadczenie 500+ od 1 lutego 2022 r.

Źródło: shutterstock

Wniosek o „500+” tylko online

Wnioski będzie można składać już od 1 lutego przez Internet za pośrednictwem portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres świadczeniowy

Jak informuje resort rodziny jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami na kolejny okres świadczeniowy:

  1. od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie - do 30 czerwca 2022 r.,
  2. od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2022 r.,
  3. od 1 do 30 czerwca 2022 r. -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2022 r.,
  4. od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2022 r.,
  5. od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia  - do 31 października 2022 r

ZUS uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych, niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

Na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. wniosek do ZUS należy złożyć na dzieci narodzone od 1 stycznia 2022 r. a także na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożono wniosku w gminie.

Jaki wniosek wypełnić?

Zgodnie z wytycznymi resortu rodziny jeśli wniosek na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., został złożony w gminie nie należy składać ponownie wniosku o świadczenie na ten okres do ZUS. Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych na okres do 31 maja 2022 r.

Możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej dotyczy wyłącznie rodziców, którzy posiadają numer PESEL.  Rodzice składają wnioski na dedykowanym dla nich formularzu SW-R.

Rodzic nieposiadający nr PESEL, a także tzw. opiekun faktyczny (czyli osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie) oraz opiekun prawny powinni złożyć odpowiedni wniosek wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeżeli wniosek  zostanie złożony przez bankowość elektroniczną  albo portal Emp@tia, a wnioskodawca nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku. Na PUE ZUS będzie można znaleźć wszystkie informacje na temat złożonego wniosku i jego obsługi.

 

Źródło: Wkrótce rusza nabór wniosków o 500+

MacierzyństwoHOT