Nie czekaj z wnioskiem o świadczenie Dobry Start, inaczej dłużej poczekasz na jego wypłatę

Iwona Maczalska

Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia 300+ z programu Dobry Start. Choć teoretycznie wnioski można składać aż do 30 września, to jednak warto się z tym pośpieszyć. 

» Od 1 lipca można składać wnioski o wypłatę 300 zł świadczenia z programu Dobry Start

Dla kogo świadczenie z programu Dobry Start?

Tzw. wyprawka szkolna przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje jednak na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Świadczenie dobry start na rok szkolny 2023/2024

Źródło: mpips.gov.pl

Ważny termin złożenia wniosku o Dobry Start

ZUS będzie przyjmował wnioski rodziców o wypłatę 300 zł z programu Dobry Start w okresie od 1 lipca do 30 września 2023 roku. Jak uczula jednak Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ,, Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku”.

 

Wniosek o świadczenie Dobry Start przez Internet

Wniosek o wyprawkę szkolną 300+ składać można:

  1. Poprzez bankowość elektroniczną,
  2. Na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS,
  3. Na portalu emp@tia.

Osoby chcące składać wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS, muszą mieć profil na tym portalu. Jeśli jeszcze go nie mają, muszą go założyć. Informacje o sposobie zakładania konta na PUE znajdziesz w artykule ,, ZUS radzi, jak krok po kroku założyć konto na PUE”.

 

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Jak krok po kroku złożyć wniosek o świadczenie 300+

Wychodząc naprzeciw rodzicom Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował film instruktażowy pokazujący, jak krok po kroku złożyć wniosek o wypłatę świadczenia 300+. Film znajduje się poniżej:

Źródło: ZUS

ZUSZasiłki