Na zmianie nie skorzystają najubożsi. Będą niższe zwroty podatku. PIT niższy dla klasy średniej

Piotr Szulczewski

Zmiany, jakie objąć mają podatek dochodowy nie ominą również tzw. kwoty zmniejszającej podatek. Od jej wysokości zależy ostateczna wysokość daniny, jaką na rzecz Skarbu Państwa trzeba zapłacić za 2020 r. Jej obniżenie nie jest proporcjonalne i w efekcie osoby w przedziale dochodu rocznego do 8000 zł na obniżce podatku nie tylko nie zyskają w ogóle, ale nawet stracą.

1360 zł – tyle od 2020 r. wyniesie kwota zmniejszająca podatek dla osób o najniższych dochodach nieprzekraczających rocznie 8000 zł. Do tej pory kwota zmniejszająca dla takich osób wynosiła 1440 zł. Te 80 zł to dokładnie 1% kwoty wolnej czyli tyle, o ile obniżono podatek. Wniosek jest taki – osoba o rocznym dochodzie do 8000 zł tak jak inne o wyższych dochodach, będzie miała mniejsze o 1% podatki (obniżone będą z 18% do 17%, ale dokładnie o tyle samo obniżona zostanie u niej kwota zmniejszająca podatek (a przy zarobkach niższych niż 8000 zł – będzie to proporcjonalnie nawet więcej niż 1%).

Przykład

Jan Kowalski uzyskał dochód w 2019 i 2020 r. po 8000 zł. W 2019 r. podatek wyniesie 1440 zł (8000x 18%) i taką samą kwotę wolną zastosuje się do jego wynagrodzenia.  W efekcie w rozliczeniu 2019 r. Jan Kowalski otrzyma zwrot nadpłaconego podatku 1440 zł. W 2020 r. od tych samych 8000 zł podatek obliczony będzie według stawki 17%. Podatek (8000x17%) wyniesie 1360 zł i taka sama kwota wolna będzie zastosowana dla podatnika. Jan Kowalski otrzyma zwrot podatku 1360 zł, czyli 80 zł. mniej niż rok wcześniej.

Zmianę korzystnie odczują osoby o średnich wynagrodzeniach – u nich bowiem kwota zmniejszająca zmniejszy się z 556,02 do 525,12 zł, będzie to jednak znacznie mniej niż uzyskana obniżka podatku o 1%. 

Przykład

Jan Kowalski uzyskuje dochód miesięczny 5000 zł, rocznie jest to kwota 60000 zł. Za 2019 r. podatek wyniesie 60000x18% - 556,02 = 10243,98. Za 2020 podatek ten będzie wynosił 60000x17%-525,12 = 9674,88 zł. W efekcie podatnik zapłaci mniej o 569,1 zł. Niższa kwota zmniejszająca nie przełożyła się na różnicę w obniżonym podatku, tym niemniej nie wyniósł on równego 1% dochodu podatnika (czyli 600 zł).

Za najkorzystniejszą zmiana stawki podatku będzie dla osób o zarobkach (czystym dochodzie) 85528 zł rocznie (7127 zł netto miesięcznie). W ich przypadku różnica podatku wyniesie 855 zł a kwoty wolnej 30 zł, czyli proporcjonalnie najmniej w stosunku do obniżonej wartości podatku. 

Twój e-PITPodatek PIT