Mieszkam za granicą. Czy muszę rozliczyć się w Polsce?

Redakcja PIT.pl

Jestem polskim obywatelem. Kilka lat temu wyjechałem za granicę i teraz tam mieszkam. Czy muszę rozliczyć się w Polsce z dochodów, które osiągam za granicą?

Mieszkam za granicą. Czy muszę rozliczyć się w Polsce?

Z dochodów, które osiągasz za granicą, nie rozliczasz się w Polsce - jeżeli twój wyjazd spowodował, że zmieniłeś miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (tj. od tego czasu nie jesteś polskim rezydentem podatkowym).

Dlaczego muszę określać swoją rezydencję podatkową?

Określenie twojej rezydencji podatkowej – czyli miejsca zamieszkania dla celów podatkowych - pozwala ci ustalić:

  • czy musisz płacić podatki w Polsce,
  • która z umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania ma do ciebie zastosowanie.

Za polskiego rezydenta podatkowego jesteś uznany, jeżeli:

  • posiadasz na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywasz na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Co świadczy o miejscu zamieszkania w Polsce?

O tym, że masz miejsce zamieszkania w Polsce może świadczyć m.in.:

  • pobyt twojej najbliższej rodziny (np. małżonka, dzieci),
  • posiadanie mieszkania do własnej dyspozycji (najem, własność),
  • inne okoliczności (np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa najmu na czas nieokreślony, umowy z dostawcami mediów),
  • posiadanie majątku ruchomego i nieruchomego (np. samochodu, domu).

Zasady te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.
Jeżeli zostałeś uznany za rezydenta podatkowego przez dwa państwa, stosuje się wobec ciebie tzw. reguły kolizyjne określone we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Źródło: KIS

Odliczenia w PITRozliczenie rocznePIT-36Wspólne rozliczenie PIT