MF zachęca: wyślij nowy JPK za pomocą bezpłatnych narzędzi

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy mają dzisiaj ostatni dzień na wysyłkę pliku JPK w nowej strukturze. Ministerstwo Finansów zachęca, by w tym celu skorzystać z bezpłatnych narzędzi udostępnionych przedsiębiorcom.

Plik JPK w nowej strukturze przedsiębiorcy po raz pierwszy wyślą do dnia 25 listopada za październik 2020 rokuNowy plik JPK zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej do dnia 25 listopada będą zobowiązani przesłać przedsiębiorcy dokonujący comiesięcznego rozliczenia VAT w pliku JPK_V7M. Z kolei przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie w pliku JPK_V7K do 25 listopada zobowiązani będą przesłać jedynie JPK w części ewidencyjnej za październik 2020 roku. Ostateczny termin wysyłki części deklaracyjnej w ich przypadku przypadnie dopiero 25 stycznia 2021 roku.

Darmowe narzędzia do wysyłki JPK_V7

Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

Darmowe programy MF do obsługi nowego JPK_V7

Ministerstwo Finansów przypomina, że przedsiębiorcom zostały udostępnione bezpłatne narzędzia służące generowaniu i wysyłce JPK w nowej strukturze. Mowa o aplikacji e-mikrofirma, formularzu interaktywnym oraz aplikacji Klient JPK_WEB.  

Jak można przeczytać na stronie Krajowej Administracji Skarbowej ,, Formularz interaktywny do składania plików JPK_VAT z deklaracją umożliwia przygotowanie i wysyłanie nowego JPK_VAT z deklaracją w dwóch wariantach: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M i kwartalnie – JPK_V7K. Formularz jest prostym w obsłudze narzędziem webowym, wymagającym połączenia z Internetem. Zastąpił on dotychczasowy plik w formacie CSV. Nowa wersja formularza została udostępniona na portalu podatki.gov.pl pod adresem: Bezpłatne narzędzia do generowania i wysyłania JPK - Formularz uproszczony. Z narzędzia mogą korzystać także podatnicy posiadający kontrahentów zagranicznych. Wysłanie pliku JPK_VAT z deklaracją odbywa się poprzez narzędzie Klient JPK_WEB, które umożliwia walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików. Narzędzie obsługuje również pozostałe pliki JPK na żądanie. Pod adresem JPK_VAT z deklaracją - Pliki do pobrania został opublikowany podręcznik użytkownika nowej aplikacji.”

JPK Jednolity Plik Kontrolny