Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

MF uaktualni deklaracje dla płatników - PIT-4R oraz PIT-8AR

Ewelina Czechowicz

Podatnicy, którzy wypełniają deklaracje PIT-4R i PIT-8AR muszą uważnie śledzić zmiany. Ministersto Finansów dokonuje bowiem kolejnej zmiany formularzy z uwagi przesunięcia terminu przekazania zaliczek na podatek pobranych przez płatników w 2021 r. Co się zmieni tym razem?

Resort finansów przygotowywuje rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Na przełomie listopada i grudnia 2020 roku Ministerstwo Finansów opublikowało aż dwa rozporządzenia określające nowe druki PIT, obowiązujące od stycznia 2021 roku. Teraz trwają prace nad kolejnym uaktualnieniem deklaracji.

PIT-4R w nowej wersji na 2021 r.

Zmiany w PIT-4R

Źródło:shutterstock

Co się zmieni w deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR?

Zmiany we wzorach ww. deklaracji pozwolą płatnikom wskazać miesiąc (miesiące) roku 2021, w których skorzystali oni z przesunięcia terminu przekazania pobranego podatku. Obecnie, z takiej prolongaty, niektórzy płatnicy będą mogli skorzystać w stosunku do zaliczek na podatek lub zryczałtowanego podatku pobranych w styczniu 2021 r.

Zaliczki na PIT pobrane za styczeń 2021 r. przesunięte do sierpnia

Zmiany formularzy PIT związane są z rozporządzeniem w sprawie przedłużenia terminu przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku pobranych od dochodów (przychodów) podatników w styczniu 2021 r. Rozporządzenie to zostało opublikowane 18 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 318. Zgodnie z jego treścią niektórzy płatnicy mogą skorzystać z przesunięcia terminu na przekazanie zaliczek do 20 sierpnia 2021 r. 

Kogo i w jakim zakresie dotyczy przedłużenie terminu na przekazanie zaliczek do urzędu skarbowego?

Przedłużenie terminu dotyczy płatników:

    • którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
    • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według jednego z 48 kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z.

Zgodnie z treścią rozporządzenia przedłużenie terminu dotyczy:

   • zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31,
   • oraz podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

    Nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

    Projekt określa nowe wzory deklaracji składanych przez płatników podatku PIT, tj. PIT-4R i PIT-8AR, które dotyczą podatków pobranych w 2021 r.

    https://legislacja.gov.pl/projekt/12343703

    Projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.

Płatnik PITPodatki 2021Podatek PIT