Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

MF przypomina o obowiązku rejestracji w CRPA

Redakcja PIT.pl 30.07.2021 08:00 (aktualizacja: )

Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Dokonać rejestracji powinny niezwłocznie m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

Obowiązek rejestracji w CRPA

Obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA przez PUESC do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dotyczy podmiotów:

 1. zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych,
 2. zamierzających prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe,
 3. prowadzących w ramach prowadzonej działalności gospodarczej miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 4. wyznaczonych jako podmioty reprezentujące,
 5. nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi i zamierzają zużywać następujące wyroby zwolnione od akcyzy:
 6. gaz LPG do celów opałowych,
 7. paliwa lotnicze,
 8. paliwa żeglugowe.

Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R, przyjętego przez naczelnika urzędu skarbowego, które pomimo trwającego od 1 lutego do 30 czerwca 2021 roku okresu przejściowego nie dopełniły obowiązku uzupełnienia AKC-R o dane dotychczas niewymagane, powinny niezwłocznie to zrobić.

Termin na zgłoszenie do CRPA upływa już 30 czerwca 2021 r.

MF przypomina o obowiązku rejestracji w CRPA

Źródło: shutterstock

Wykaz podmiotów zobowiązanych do niezwłocznej rejestracji w CRPA

Obowiązek niezwłocznej rejestracji w CRPA spoczywa również na podmiotach:

 1. prowadzących działalność gospodarczą jako pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe na podstawie powiadomienia złożonego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
 2. nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są osobami fizycznymi i zużywają następujące wyroby zwolnione od akcyzy:
 3. gaz LPG do celów opałowych,
 4. paliwa lotnicze,
 5. paliwa żeglugowe.

Nie zarejestrowałeś się w CRPA - złóż czynny żal

W przypadku podmiotów zużywających, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są osobami fizycznymi, rejestracja jest warunkiem nabycia paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG ze zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Rejestracja nie jest natomiast warunkiem nabycia ze zwolnieniem od akcyzy wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych przez - odpowiednio - finalnych nabywców węglowych lub finalnych nabywców gazowych.

Jak informuje MF informacje na temat zasad i sposobu rejestracji jak informuje resort finansów dostępne są na stronach:

Instrukcja w sprawie rejestracji firm w CRPA jest dostępna na podatki.gov.pl/akcyza

Źródło:MF.gov.pl

Inne podatkiPodatki 2021