MF przygotuje objaśnienia estońskiego CIT

Redakcja PIT.pl

Rozpoczęły się konsultacje podatkowe projektu objaśnień podatkowych dotyczących ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Powstanie projekt objaśnień estońskiego CIT.

MF przygotuje objaśnienia estońskiego CIT
Źródło: shutterstock.com

1 stycznia 2021 r., wejdzie do systemu opodatkowania osób prawnych nowy model opodatkowania dochodów z działalności, tj. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych wiąże dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polega na zmianie momentu powstania obowiązku podatkowego, stanowiąc tym samym odejście od dotychczasowych zasad podatkowych.


Źródło: Twitter MF

Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności spółek kapitałowych będących adresatami zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, a także innych podmiotów zainteresowanych zakresem konsultowanego zagadnienia. Konsultacje podatkowe polegają na uzyskaniu uwag (opinii/stanowisk) dotyczących konsultowanego zagadnienia, poprzez ich przekazanie w terminie i na zasadach określonych w pkt 3.


Źródło: Twitter MF

Konsultacje potrwają tydzień

Uwagi można zgłaszać w terminie do 17 grudnia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi zgłasza się mailem na adres [email protected] . Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. .jpg) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Materiały

Projekt objaśnień podatkowych

Źródło: MF

CITRyczałtPodatki 2021