Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

MF przygotuje objaśnienia estońskiego CIT

Redakcja PIT.pl

Rozpoczęły się konsultacje podatkowe projektu objaśnień podatkowych dotyczących ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Powstanie projekt objaśnień estońskiego CIT.

MF przygotuje objaśnienia estońskiego CIT
Źródło: shutterstock.com

1 stycznia 2021 r., wejdzie do systemu opodatkowania osób prawnych nowy model opodatkowania dochodów z działalności, tj. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych wiąże dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polega na zmianie momentu powstania obowiązku podatkowego, stanowiąc tym samym odejście od dotychczasowych zasad podatkowych.


Źródło: Twitter MF

Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności spółek kapitałowych będących adresatami zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, a także innych podmiotów zainteresowanych zakresem konsultowanego zagadnienia. Konsultacje podatkowe polegają na uzyskaniu uwag (opinii/stanowisk) dotyczących konsultowanego zagadnienia, poprzez ich przekazanie w terminie i na zasadach określonych w pkt 3.


Źródło: Twitter MF

Konsultacje potrwają tydzień

Uwagi można zgłaszać w terminie do 17 grudnia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi zgłasza się mailem na adres [email protected] . Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. .jpg) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Materiały

Projekt objaśnień podatkowych

Źródło: MF

CITRyczałtPodatki 2021