MF potwierdza - podwyższone koszty uzyskania przychodu obowiązują przy pracy zdalnej

Ewelina Czechowicz

Czy pracownikowi w czasie pracy zdalnej należą się podwyższone koszty uzyskania przychodu? Czy można z nich skorzystać? I kiedy się nie należą?

Jak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazety Prawnej praca zdalna z domu nie pozbawia pracownika mieszkającego w innej miejscowości niż siedziba firmy prawa do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w PIT. Od 8.03.2020 r., zgodnie z treścią przepisów tarczy antykryzysowej pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.  Z uwagi na powyższe DGP zwróciło się do Ministerstwa Finansów z zapytaniem o koszty uzyskania przychodu w przypadku pracowników pracujących zdalnie. 

Praca zdalna a koszty uzyskania przychodu

W dobie pandemii Covid-19, praca zdalna w domu stała się chętnie wykorzystywanym rozwiązaniem. W chwili obecnej praca w domu jest możliwa tylko dzięki zapisom zawartym w tzw. tarczy antykryzysowej, rząd jednak zapowiada wprowadzenie jej przepisów na stałe do kodeksu pracy. Uregulowanie pracy zdalnej ma zastąpić normy prawne dotyczące telepracy, której zapisy znajdują się obecnie w kodeksie. Z uwagi na fakt, że pracownicy obecnie nie dojeżdżają do pracy powstało pytanie czy należą się podwyższone koszty uzyskania przychodu.

Dotąd wysokość zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, branych pod uwagę przy obliczaniu zaliczki na PIT, zależała od tego jaką drogę musiał pokonać  z miejsca zamieszkania do pracy. Jeżeli mieszka w tej samej miejscowości co miejsce zakładu pracy, to miesięcznie można odliczyć 250 zł, jeżeli mieszka w innej miejscowości, to odliczenie wynosi 300 zł (art. 22 ust. 2 ustawy o PIT). Wątpliwości w tym zakresie pojawiły się wskutek pandemii. Chcąc zastopować rozprzestrzenianie się COVID-19 , rząd zachęca firmy, by pozwalały pracownikom wykonywać swoje obowiązki z domów. Pracodawcy tak robią, ale nie wiedzą, w jakiej wysokości potrącać zaliczkę na PIT, u tych pracowników, którzy dotąd dojeżdżali do pracy z innego miasta, a teraz cały miesiąc pracują zdalnie bądź pojawiają się w firmie tylko sporadycznie.

podwyższone koszty przychodu w czasie pracy zdalnej

Pytanie do MF o podwyższone koszty przychodu 

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP wskazało, że „tzw. podwyższone koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej (…) przysługują w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, oraz pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę lub zwrotu kosztów dojazdu do zakładu pracy (chyba że zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Podwyższone koszty przychodu należą się, ale są wyjatki 

W sytuacji zatem, gdy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, to niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy na polecenie pracodawcy, pracownikowi – tak jak dotychczas – przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy pracownik otrzymuje dodatek za rozłąkę lub zwrot kosztów dojazdu niezaliczony do przychodów podlegających opodatkowaniu.

 

Koronawirus w PolsceOdliczenia w PITPłatnik PITPodatek PIT