MF poprawia rozporządzenie w zakresie zwolnień z ewidencji przy użyciu kas rejestrujących

Ewelina Czechowicz

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które opublikowano 8 marca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

W rozporządzeniu resortu finansów z 15 grudnia 2020 r. ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w § 4 pomylono kod PKWiU. Teraz Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia, który ma naprawić tą pomyłkę. „Wydanie rozporządzenia stanowi sprostowanie błędnego oznaczenia: PKWiU 52.21, gdzie powinno być PKWiU 56.21. Z uwagi na pewność stosowania prawa, projekt przewiduje, że sprostowany zapis, będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2021 r.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Źródło: shutterstock

W rozporządzeniu - jak czytamy - "dostosowano dotychczas używaną klasyfikację wyrobów i usług (PKWiU) do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług oraz niektórych towarów".

Rozporządzenie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. 

Wskazano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. Zaznaczono, że wejście w życie rozporządzenia bez zachowania 14- dniowego vacatio legis nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego, ponieważ spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, gdyż za skróceniem okresu vacatio legis przemawia ważny interes publiczny. Podkreślono, wprowadzane rozwiązanie jest korzystne dla podatników i przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

 

Kasy fiskalnePKWiU