MF poprawi przepisy o uldze prorodzinnej i rozliczaniu PIT z dzieckiem

Ewelina Czechowicz

MF zapowiada poprawę przepisów dotyczących ulgi prorodzinnej oraz preferencyjnych rozliczeń dokonywanych przez samotnych opiekunów z dzieckiem.  W odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazety Prawnej Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że przygotowało zmianę przepisów, które „wykluczą wszelkie wątpliwości” w uldze prorodzinnej oraz preferencyjnym rozliczeniu z dzieckiem przez samotnych opiekunów.

MF poprawi błąd

Zmianie ma ulec art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT. Z jego obecnego brzmienia wynika, że aby rodzic mógł się rozliczyć wspólnie z pełnoletnim dzieckiem i (lub) skorzystać z ulgi prorodzinnej, nie może ono uzyskać w roku podatkowym żadnych dochodów z umowy o dzieło lub z działalności gospodarczej, a więc choćby nawet 1 zł. Jeżeli natomiast zarabiało w trakcie roku na podstawie zlecenia lub umowy o pracę, to jego przychody musiały być wyższe niż 3089 zł.
Jak wskazuje Dziennik Gazeta Prawna błąd jest skutkiem nowelizacji sprzed niemal półtora roku – tej, którą wprowadzono zwolnienie z PIT dla młodych (ustawa z 4 lipca 2019 r., Dz.U. poz. 1394). Przez brak słowa "nie" wiele osób nie może skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia z dzieckiem.

MF poprawi przepisy dotyczące rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem
Źródło: shutterstock.com

Jak jest teraz?

Zgodnie z aktualnym brzemieniem art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT wynika, że podatkowe preferencje przysługują, gdy dzieci w roku podatkowym:

  1. nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, lub
  2. uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł.

Co się zmieni?

Jak podaje DGP wystarczy prosta poprawka.  W miejsce słów „lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148” należałoby napisać „lub nie uzyskały przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148”.
W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo wskazał, że „przy ustalaniu kryterium dochodowego pełnoletnich, uczących się dzieci uwzględnia się zarówno – tj. „w łącznej wysokości” – ich przychody objęte tzw. ulgą dla młodych wolne od podatku, jak i dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy PIT (z wyjątkiem renty rodzinnej).”
Ministerstwo Finansów przygotowało już zmianę  regulacji, aby wykluczyć wszelkie wątpliwości. Dzięki zmianie więcej samotnych rodziców będzie mogło skorzystać z preferencyjnej formy rozliczeń z pełnoletnim dzieckiem  i (lub) skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Ulga na dzieciPIT-37Rozliczenie roczneOdliczenia w PITKorekta PIT