MF podało stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przedstawiło minimalne stawki podatku od środków transportowych, jakie będą miały zastosowanie w 2023 roku. Stawki od środków transportu skierowane są m.in. do posiadaczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep czy autobusów.

» Podatek od środków transportowych – stawki minimalne na 2022 rok

Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe wysokości stawek od środków transportowych na 2023 rok. Nowe stawki podatku są wyższe od tych obowiązujących w 2022 roku.

Podatek od środków transportowych 2023

Źródło: shutterstock

Jakie wysokości podatku od środków transportowych w 2023 roku?

Nowe stawki zostały ogłoszone w Monitorze Polskim w dniu 21 października (M.P. 2022 poz.  1001).  Na podstawie obwieszczenia ogłasza się, że nowe stawki podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2023 roku będą wynosiły:

 

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 

Źródło: isap.sejm.gov.pl

 

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 

Źródło: isap.sejm.gov.pl

 

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 

Źródło: isap.sejm.gov.pl

Środki transportu - minimalny podatek 2023

Podatek od środków transportowych jest jednym z podatków lokalnych, które odprowadzane są do właściwej gminy. W obwieszczeniu Ministerstwa Finansów wskazane zostały kwoty minimalne tego podatku. Gmina może jednak dokonać modyfikacji jego wysokości. Podatek ten nie może być jednak niższy niż minimalna stawka ogłoszona przez resort finansów. 

Inne podatki