MF: Jest zaktualizowana wersja nowej struktury JPK EWP

Redakcja PIT.pl

Opublikowaliśmy poprawioną strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów – JPK_EWP(3) w wariancie 1-1 - poinformował resort finansów. Organy podatkowe mogą wymagać struktury JPK_EWP(3) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku.

» Nowa wersja struktury JPK EWP od 2022 roku

Publikacja nowej, poprawionej wersji, to odpowiedź na zgłoszenia producentów oprogramowania. Zaktualizowana wersja struktury JPK_EWP(3) w wariancie 1-1 zastępuje wariant 1-0, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

JPK_EWP aktualizacja

Źródło: shutterstock

Przypominamy, że aby zapewnić czas na aktualizację oprogramowania, organy podatkowe mogą wymagać struktury JPK_EWP(3) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku.

Zaktualizowana struktura jest dostępna na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Struktury JPK.

Źródło: MF

JPK Jednolity Plik Kontrolny