MF: do końca 2021 r. gminy mogą wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości

Ewelina Czechowicz

 

Ministerstwo Finansów przypomina, że do końca 2021 r. gminy mogą wprowadzać zwolnienia z podatku od nieruchomości i wydłużać terminy płatności jego rat.Kto może skorzystać z preferencji i na jakich warunkach? 

 

Resort finansów przypomniał, że 29 czerwca 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).  Zmiana polega na przedłużeniu możliwości stosowania przez gminy rozwiązań dla wskazanych grup przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z koronawirusem.

Kto może skorzystać z ulg w zakresie podatku od nieruchomości?

 

Ustawa przedłuża możliwość stosowania przez gminy rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków COVID-19 (art. 15p i art. 15q ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Wsparcie mogą też otrzymać  m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielnie socjalne

Zwolnienie z zapłaty podatku od nieruchomości COVID do końca 2021 r.

Źródło: shutterstock

Potrzebna uchwała, by uzyskać ulgę 

Na podstawie zmienionych przepisów rady gmin, w drodze uchwały, mogą:

 

  1. wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do końca 2021 r., oraz 
  2. przedłużać terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

 

Udzielone wsparcie a pomoc publiczna

 

Udzielone wsparcie - zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji  Europejskiej - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce (art. 15zzzh ustawy o COVID-19).

 

 

 

 

Koronawirus w PolscePodatki 2021Inne podatkiNieruchomości