MF: Niektórzy absolwenci zwolnieni z części egzaminu na doradcę podatkowego

Redakcja PIT.pl

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Kto będzie mógł skorzystać z uprawnienia i zdawać tylko część ustną egzaminu?

Umowa podpisana przez T przewodniczącą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu pozwala na zwolnienie z części pisemnej egzaminu na doracę podatkowego. 

Umowa między Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego a uczelniami

  • Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego, której członków powołuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej zawarła kolejne umowy o współpracy zUniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach kierunku Rachunkowość i controlling ścieżka Doradztwo Podatkowe.
  • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach kierunku Doradztwo Podatkowe (na czas nieokreślony przedłużono z 2017 r.).

Umowę w imieniu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego podpisała jej przewodnicząca, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic. W imieniu uczelni, swoje podpisy złożyli:

  • Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Kaleta,
  • Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK działający jako Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu, dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK.

W ceremonii podpisania umów o współpracy uczestniczył też wiceminister finansów Jan Sarnowski, który nadzoruje departamenty sprawujące pieczę nad działaniem Komisji Egzaminacyjnej.

"Przedłożone przez uczelnie programy studiów oraz zaangażowana kadra dydaktyczna dają gwarancję wysokiego poziomu nauczania i dobrego przygotowania absolwentów zarówno do egzaminu, jak i późniejszej pracy w trudnym zawodzie doradcy podatkowego" – podkreśla przewodnicząca Komisji prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic.

Podpisanie umów z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu jest punktem wyjścia do jeszcze bliższej współpracy obu tych ośrodków akademickich z Ministerstwem Finansów. Zależy nam na rosnącym udziale środowisk naukowych obu tych uczelni w procesie tworzenia regulacji podatkowych, w tym poprzez realizację grantów i doktoratów wdrożeniowych. Cieszy nas również rosnące zainteresowanie ze strony studentów i absolwentów z Wrocławia i Torunia ofertą edukacyjną resortu, w tym udziałem w praktykach i konkursach stażowych. To dla nich unikalna szansa na udział w procesie tworzenia przepisów określających zasady rozliczeń dla milionów podatników – zaznaczył wiceminister finansów Jan Sarnowski.

zwolnienie z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego

Źródło:shutterstock

Czego dotyczą umowy?

Umowy określają program kształcenia obejmujący swoim zakresem wiedzę i umiejętności wymagane w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Realizacja programu pozwoli absolwentom na skorzystanie ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Absolwenci obu uczelni, aby zdobyć uprawniania doradcy podatkowego, przystąpią tylko do egzaminu ustnego.

Umowa z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu jest pierwszą, jaką Komisja Egzaminacyjna zawarła z tą uczelnią, a zarazem dziewiątą dotyczącą współpracy z uczelniami wyższymi. W ramach programu kształcenia na II stopniu studiów, studenci będą zdobywać wiedzę w zakresie m.in. krajowego, międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, organizacji controllingu i rachunkowości podatkowej. Umowa obowiązywać będzie do końca 2024 roku.

W przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, strony postanowiły o przedłużeniu na czas nieokreślony umowy zawartej 16 stycznia 2017r. Obecnie, w ramach kierunku Doradztwo Podatkowe na studiach II stopnia – studenci mają okazję uczestniczyć w bogatym programie kształcenia, obejmującym m.in. zajęcia z wykładni prawa podatkowego, zasad opodatkowania dochodu, postępowania sądowo-administracyjnego czy wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Obie uczelnie zadbają o to, aby studenci mogli zdawać egzaminy online (z zachowaniem obowiązujących standardów) w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności związanych ze stanem epidemii.

Podatki 2021