Mały podatnik VAT - jaki limit zastosować na 2023 rok?

Iwona Maczalska

Rok 2022 przyniósł dużo zmian podatkowych. Niektóre z nich wejdą w życie dopiero w styczniu. Planowane jest m.in. wprowadzenie SLIM VAT 3, a wraz z nim podwyższenie limitu dla małego podatnika VAT. Jaki limit powinniśmy zatem zastosować w 2023 roku? 1.200.000 czy 2.000.000 euro?

» Mały podatnik VAT 2023 - SLIM VAT podwyższy limit do 2 mln euro

W poniedziałek 3 października NBP podał średni kurs euro, który wykorzystywany jest do ustalenia m.in. limitu dla małego podatnika VAT, jaki będzie obowiązywał w 2023 roku. Niestety pomimo poznania kursu euro, nadal pojawia się dylemat, jaki limit zastosować na 2023 rok. Wszystko przez prowadzone prace nad pakietem SLIM VAT-3.

Mały podatnik VAT 2023

Źródło: shutterstock

SLIM VAT-3 - podwyższenie limitu do 2.000.000 euro nie takie pewne

Z początkiem sierpnia na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwany potocznie SLIM VAT 3. Za sprawą nowelizacji planuje się podwyższenie limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro (tzw. limit małego podatnika VAT). Oznacza to, że roczny obrót podatnika nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 euro bądź równowartości tej kwoty w walucie krajowej.

Niestety aktualnie nie można powiedzieć, czy projektowany przepis wejdzie w życie w powyższym stanie. Projekt SLIM VAT 3 znajduje się bowiem nadal w konsultacjach publicznych. Oznacza to, że przed nim ciągle długa droga do jego ostatecznego uchwalenia.

Postęp prac nad SLIM VAT 3 można śledzić na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362752/katalog/12901109#12901109

Kurs euro na pierwszy dzień roboczy października - oblicz obowiązujący w 2023 roku limit

Ponieważ nowelizacja SLIM VAT 3 nadal jest na etapie prac, przedstawiamy poniżej kwoty limitu dla podatnika SLIM VAT, obliczone na podstawie:

  1. Aktualnie obowiązującego limitu 1.2000.000 euro,
  2. Projektowanego ustawą SLIM VAT 3 limitu 2.000.000 euro.
RokMały podatnik VATMały podatnik pośrednik
20211’200’000 €5'418'000 PLN45’000 €203'000 PLN
20221’200’000 €5'513'000 PLN45’000 €207'000 PLN
20231’200’000 €5'793'000 PLN45’000 €217'000 PLN
2023*2’000’000 €9'654'000 PLN45’000 €217'000 PLN

Źródło: opracowanie własne PIT.pl 

 

Zanim zastosujemy jeden z powyższych limitów warto upewnić się, że nie tylko sama ustawa SLIM VAT 3 weszła w życie w 2023 roku, lecz również, że nadal zawiera ona zapisy podwyższające limit małego podatnika VAT do 2.000.000 euro.

SLIM VATVATZmiany w VAT