Kwarantanna pracownika: teraz nie będzie trzeba przekazywać decyzji Sanepidu do ZUS

Ewelina Czechowicz

Kolejne rekordy zachorowań, coraz większa ilość pracowników trafia na kwarantannę lub jest objęta obowiązkową izolacją. Teraz ZUS przygotował udogodnienia w wypłacie świadczeń. Decyzję sanepidu o kwarantannie lub izolacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozyska samodzielnie. Po zmianie przepisów udostępni ją też płatnikowi składek przez PUE ZUS.

» Pracodawca znajdzie na PUE ZUS dane o kwarantannie i izolacji do zasiłku chorobowego

Jak powiedziała prezes ZUS: "Wprowadzamy kolejne udogodnienie dla naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę w jak trudnej sytuacji znajdują się osoby, które są na kwarantannie lub izolacji. Dlatego zapadła decyzja, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie sam pozyskiwać dane o osobach, które odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek".

Kwarantanna pracownika: teraz nie będzie trzeba przekazywać decyzji Sanepidu do ZUS
Źródło: shutterstock.com

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie będą musiały  już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwał takie dane automatycznie.

Zasiłek chorobowy na kwarantannie - na jakich warunkach?

Na mocy obowiązujących przepisów osobie przebywającej w izolacji, za okres kwarantanny przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.

Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Teraz osoby skierowane do odbycia kwarantanny lub objęte izolacją domową nie będą musiały dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy.

Pracownicy  z powodu kwarantanny lub izolacji  mają prawo do świadczeń chorobowych przyznawanych na zasadach ogólnych,  wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego.

Co ważne,  w sytuacji, w której pracownik dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie będzie mu przysługiwało prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Decyzję sanepidu ZUS pozyska z systemu e-Zdrowie

Wcześniej do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych (gdy kwarantanna lub izolacja dotyczy dziecka), potrzebna była decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Teraz ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji.

Informacje o kwarantannie ZUS przekaże pracodawcy przez PUE ZUS

Jak zapowiedziała Prezes ZUS po wejściu w życie zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.

O nieobecności z powodu kwarantanny należy powiadomić pracodawcę

O odbywaniu kwarantanny należy powiadomić pracodawcę.  Można zrobić to za pomocą maila lub telefonicznie.

Koronawirus w PolsceHOT