Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Młodzi przedsiębiorcy z zerowym PIT dla firmy? [Wyniki sondy]

Katarzyna Sudaj

Dwie trzecie ankietowanych poparło zwolnienie z podatku dochodowego dla młodych osób przed ukończeniem 26. roku życia, równocześnie wskazując, że ulga jest niepełna i powinna objąć całą grupę, bez różnicowania źródeł dochodów. Są też głosy niezadowolenia. Wyniki badania PIT.pl odpowiadają na pytanie, czego oczekują podatnicy.

Redakcja PIT.pl przeprowadziła w lipcu sondę wśród swoich czytelników. Badanie dotyczyło nowej ulgi podatkowej tzw. zerowego PIT dla młodych do 26. r.ż. - wad i zalet tego rozwiązania oraz ewentualnej propozycji objęcia takim zwolnieniem dochodów kolejnej grupy podatników.

W sondzie trwającej od 24 czerwca do 6 sierpnia 2019 roku udział wzięło 9771 osób. 66 proc. badanych pozytywnie oceniło rozwiązanie wprowadzone do polskiego systemu podatkowego 1 sierpnia 2019 roku, podkreślając, że największą zaletą tego rozwiązania jest wyższa kwota netto wynagrodzenia otrzymana „do ręki” (35 proc. wskazań w pytaniu o plusy zerowego PIT). Na drugim miejscu – jako zaletę – wskazywano pozytywny wpływ na zmniejszanie emigracji zarobkowej młodych (18 proc.) oraz zachętę do legalnego zatrudniania w Polsce, a nie „na czarno” (14 proc.).

zalety zerowy pit dla młodych

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Tylko młodzi popierają zerowy PIT

Martwi jedynie to, że z sondy wynika, iż tylko beneficjenci nowej ulgi podatkowej widzą jej zalety. 65 proc. badanych nie ukończyło 26. r.ż. i to oni opowiadali się za zerowym PIT (66 proc.) wskazując „doczesne” zalety tego rozwiązania (więcej gotówki do dyspozycji). Oczywiście pomijam fakt polityków i ustawodawców, którzy też popierają to rozwiązanie prawne.

Dla kogo kolejne zwolnienie z podatku?

Małym wsparciem dla młodych są emeryci i renciści (1 proc.), bo to oni chcieliby być kolejną grupą zwolnioną z podatku dochodowego. Od dłuższego czasu pojawia się hasło „Emerytura bez podatku”, które wraca również w ostatnich zapowiedziach wyborczych PSL.

» Emerytura bez podatku w Sejmie. Dla kogo propozycja zmian jest krzywdząca?

Więcej wskazań wśród badanych zebrali jednak młodzi przedsiębiorcy przed 26. rokiem życia, bo to oni czują się pokrzywdzeni. Choć są bardziej zaradni i samodzielni, to nowa ulga podatkowa nie objęła ich dochodów. Ich rówieśnicy zatrudnieni na etacie czy umowę zlecenie nie muszą płacić podatku dochodowego, a przychody z ich działalności gospodarczej już nie korzystają z tego zwolnienia.

Zerowy PIT to niesprawiedliwość społeczna i ogromne komplikacje dla księgowych

35 proc. ankietowanych ukończyła 26 lat i to oni negatywnie oceniali wprowadzoną 1 sierpnia ulgę podatkową „Bez PIT dla młodych”. Wskazywali na niesprawiedliwość społeczną (32 proc. odpowiedzi przeciw) i nie chcieli rozszerzania tego typu zwolnień na kolejne grupy osób. Ta część społeczeństwa jest świadoma tego, że podatek, który nie zapłacą młodzi, będzie trzeba pokryć z innych źródeł (29 proc.). A 15 proc. osób będących przeciw tej uldze w PIT zwróciło uwagę na fakt, iż młodzi niedoświadczeni pracownicy nie powinni otrzymywać wyższego wynagrodzenia „na start” niż ich starsi koledzy, dysponujący doświadczeniem zawodowym (a może się tak stać).

wady zerowy pit dla młodych

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Praktyka pokazuje jeszcze jeden realny problem - zmiany podatkowe wprowadzone w trakcie roku, a obejmujące swoimi skutkami rozliczenia podatkowe za cały rok, bardzo skomplikowały pracę działu kadr i księgowości. Praktyczne problemy z rozliczaniem listy płac młodych pracowników przed 26. r.ż. na pewno nie przysparza poparcia dla tej zmiany przepisów wśród księgowych.

Bez PIT dla młodych