Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Emerytura bez podatku w Sejmie. Dla kogo propozycja zmian jest krzywdząca?

Katarzyna Sudaj 05.12.2018 08:34 (aktualizacja: )

W środę 5 grudnia br. odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Emerytura bez podatku, w którym zaproponowano likwidację obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Wczoraj Biuro Analiz Sejmowych zamieściło online ocenę skutków regulacji zawartych w obywatelskim projekcie ustawy. W dokumencie czytamy, że pomysł emerytury bez podatku "nie jest właściwą drogą do poprawy sytuacji finansowej emerytów i rencistów”. Poza tym projektowane zmiany byłyby korzystniejsze dla emerytów i rencistów otrzymujących wyższe emerytury lub renty. Prowadziłyby więc do „jeszcze głębszej polaryzacji dochodów emerytów (rencistów) otrzymujących najniższe świadczenia i tych o przeciętnych i ponad przeciętnych emeryturach (rentach), co ze społecznego punktu widzenia może rodzić szereg napięć”.

Poza tym projektowane zmiany uprzywilejowują emerytów i rencistów otrzymujących emerytury lub renty z krajowego systemu zabezpieczenia emerytalno-rentowego w stosunku do emerytów i rencistów otrzymujących emerytury z zagranicy, prokuratorów i sędziów w stanie spoczynku oraz osób osiągających dochody z innych źródeł przychodów, co może być uznane za niezgodne z Konstytucją RP.

Oczywiście podniesiono także kwestię finansową. Wprowadzenie projektowanych zmian spowoduje negatywne konsekwencje dla budżetu państwa w kwocie ok. 26 mld zł, na co składa się utrata dochodów z podatku dochodowego oraz wydatki na rekompensatę utraconych wpływów Narodowemu Funduszowi Zdrowia i jednostkom samorządu terytorialnego.

Specjalista ds. finansów publicznych z Biura Analiz Sejmowych dr Jacek Kulicki wskazuje, że nie tędy droga w szukaniu zwolnienia z podatku dochodowego. "W obecnym systemie instrumentem realizującym najpełniej zasady powszechności, równości i sprawiedliwości podatkowej jest kwota wolna od podatku, której obecna konstrukcja umożliwia wyłączenie z opodatkowania dochodów nieprzekraczających 8.000 zł rocznie oraz istotne obniżenie ciężaru podatkowego dla dochodów nieprzekraczających 13.000 zł rocznie, a więc w wysokości porównywalnej z minimalną emeryturą i rentą.

Co istotne, wysokość kwoty zmniejszającej podatek podlega corocznej weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który zobowiązany jest przedłożyć Radzie Ministrów informację o wynikach dokonanej weryfikacji oraz – w przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa, ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek (por. art. 27 ust. 1c i 1d u.p.d.f.). "

[aktualizacja: Po debacie nad projektem Sejm skierował projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny celem rozpatrzenia.

/ks na podstawie www.sejm.gov.pl

Podatek PIT