Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Emerytury i renty bez podatku i składek ZUS?

Katarzyna Sudaj 30.10.2018 08:18 (aktualizacja: )

Do konsultacji społecznych skierowano projekt ustawy dotyczący likwidacji obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

[aktualizacja 05.12.2018]:Emerytura bez podatku w Sejmie. Dla kogo propozycja zmian jest krzywdząca?

Na początku października do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy - Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw. To już drugi projekt w sprawie zrezygnowania z pobierania zaliczek na podatek dochodowy oraz składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne. Pierwszy raz o pomyśle zrobiło się głośno rok temu, gdy PSL chciał, by dzięki takim zmianom emerytury i renty wzrosły o ok. 20 proc.

W lipcu 2018 r. utworzono Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawa Emerytura bez Podatku”, a przedstawicielem wnioskodawców w Sejmie jest pełnomocnik tego komitetu, Mieczysław Kasprzak.

W obecnym projekcie obywatelskim określono zasady zwolnienia od podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej osób pobierających emerytury i renty. Czytamy w nim: „W poczuciu sprawiedliwości społecznej, mając na celu poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów za konieczne należy uznać wprowadzenie rozwiązań podwyższających otrzymywane przez nich świadczenia. Osoby pobierające emeryturę i rentę w przekonaniu powszechnym nie powinny juz być dodatkowo oskładkowane, gdyż przez całe swe życie zawodowe ponosiły ciężary fiskalne.”

Likwidacja obciążań miałaby dotyczyć nie tylko emerytur i rent wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Społecznych, ale także świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Emerytura bez Podatku także dla rolników, rent strukturalnych, śiadczeń pomostowych, rent wypadkowych i socjalnych. 

Koszty zwolnienia emerytur i rent z podatku i składki zdrowotnej

Pomysłodawcy obywatelskiego projektu wyliczają w uzasadnieniu do ustawy następujące koszty dla budżetu państwa:

  • zmniejszone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokosci ok. 15 mld zł,
  • wpływy z tytułu składki ubezpieczenia zdrowotnego umniejszone o ok. 20 mld zł.

Jednocześnie podkreślają, że zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych przełoży się na wyższą konsumpcję, a tym samym na wyższe wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku VAT

W piątek 26 października br. obywatelski projekt został skierowany do szerokich konsultacji do SN, PG, PGRP, NRA, NRL, NRPiP, NBP, KRBR, KRDL, KRDP, KRF, KRRP, RDS, KIG, RMiŚP, FZZ, NSZZ"S", OPZZ, BCC, ZRP, PRP, Lewiatan, ZUS, RNZUS i RUSRoln oraz skierowano go także do opinii organizacji samorządowych. 

Czy projekt ten ma jakiekolwiek szanse - trudno oceniać. Zbliża się rok wyborczy, a rządzący potrafią nas zaskakiwać - jak choćby z pomysłem na ustanowienie 12 listopada świętem narodowym i dniem wolnym od pracy na ostatnią chwilę.