Korzystny dla Polski wyrok Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej

Sąd UE 16 maja 2019 r. ogłosił wyrok w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek ten, wprowadzony przez polski rząd w 2016 r., został następnie zakwestionowany przez Komisję Europejską (KE), która nakazała zawieszenie stosowania podatku. Polska odwołała się do Sądu UE, który w ogłoszonym wyroku w całości podzielił stanowisko naszego kraju zaprezentowane w postępowaniu.

Pobór podatku jest zawieszony od początku obowiązywania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. W decyzji z 19 września 2016 r. KE stwierdziła wstępnie niezgodność podatku z przepisami o pomocy publicznej oraz nakazała zawieszenie stosowania podatku. W decyzji ostatecznej z 30 czerwca 2017 r. Komisja stwierdziła, że stawki progresywne podatku od sprzedaży detalicznej są środkiem selektywnym sprzyjającym małym przedsiębiorstwom, a tym samym ustanawiają pomoc państwa i naruszają art. 107 ust. 1 i 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Polska zaskarżyła obie decyzje Komisji do Sądu Unii Europejskiej.

W wyroku dotyczącym podatku, ogłoszonym 16 maja 2019 r., unijny sąd podzielił stanowisko Polski zaprezentowane podczas postępowania. Dzisiejszy korzystny dla Polski wyrok nie jest prawomocny i każdej ze stron przysługuje odwołanie.

KE odwołała się od niego do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Biorąc pod uwagę toczące się postępowanie w TSUE, konieczne jest ponowne zawieszenie podatku do 1 lipca 2020 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pobór tego podatku jest na mocy ustawy zawieszony do końca 2019 roku.

Podatek od sprzedaży detalicznej znów zawieszony. Do 1 lipca 2020 roku hipermarkety bez podatku

 

[1] ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1325 z późn. zm.), wprowadzająca do polskiego systemu podatkowego nową daninę – podatek od sprzedaży detalicznej, weszła w życie 1 września 2016 r.

Źródło: www.gov.pl/web/finanse

Inne podatki