Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kiedy otrzymam PIT-11?

Katarzyna Sudaj 14.02.2020 16:18 (aktualizacja: )

Już połowa lutego. Dostałeś już PIT od pracodawcy? Jeśli nie, to lada dzień powinno to nastąpić. Do końca lutego płatnik PIT ma obowiązek przekazać informację PIT-11 pracownikowi i zleceniobiorcy. ZUS zakończył już wysyłkę PIT-11A/40A do swoich świadczeniobiorców.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Trwa już sezon rozliczeń rocznych, ale dla podatników wystartuje on w najbliższych dniach. By móc rozliczyć swój PIT-37 za 2019 rok, należy dysponować informacją roczną PIT-11 od pracodawcy czy zleceniodawcy. Płatnik PIT miał obowiązek przekazać ten dokument najpóźniej 31 stycznia br. do urzędu skarbowego. A czas na przesłanie druku PIT-11 do osoby fizycznej (np. pracownika czy zleceniobiorcy) mija z ostatnim dniem lutego. W tym roku 29 luty 2020 r. przypada w sobotę, więc zgodnie z Ordynacją podatkową ustawowy termin przesuwa się na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Innymi słowy do poniedziałku 2 marca płatnik PIT jest zobowiązany przesłać informację PIT-11 do podatników, za którym w trakcie 2019 roku pobierał zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli przekazanie odbędzie się listem poleconym, to lista nadany w poniedziałek 2 marca 2020 roku dotrze do adresata zapewne dzień czy dwa później.

W niektórych przypadkach z PIT-11 podatnik może otrzymać również załącznik PIT-R. Sprawdź, jakie przychody zawiera PIT-R i czy trzeba je rozliczyć? 

Kto otrzyma PIT-11A z ZUS?

Podatnicy otrzymują PIT-11 nie tylko z zakładów pracy. Również z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przyjść list z drukiem PIT-11A/40A. Co to za PIT? Jeśli w trakcie 2019 roku ZUS wypłacał danej osobie jakieś świadczenia np. zasiłek chorobowy, macierzyński lub rentę albo emeryturę.

ZUS zakończył właśnie wysyłkę ponad 9,73 mln deklaracji podatkowych PIT do swoich klientów. Jak poinformował, ostatnia partia PIT-ów (144 tys.) trafiła na pocztę 13 lutego, więc listy dotrą do adresatów za kilka dni.

Informacja PIT-11A z ZUS trafi do osób, które w 2019 rok otrzymały:

 1. świadczenia z ubezpieczenia chorobowego (np. zasiłek chorobowy lub macierzyński),
 2. długoterminowe świadczenie (np. emeryturę lub rentę)  i:
  • w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS,
  • przed końcem roku podatkowego zgłosiły wniosek, aby ZUS nie sporządzał dla nich rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,
  • złożyły oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez stosowania miesięcznej kwoty zmniejszenia zaliczki,
  • pobierały świadczenia, od których nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 3. świadczenie należne po osobie zmarłej lub
 4. alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie (o ile zasądzone lub ustalone alimenty przewyższają 700 zł).

Dla kogo PIT-40A?

PIT-40A jest adresowany do emerytów i rencistów, którzy przynajmniej w grudniu 2019 roku pobierali świadczenie z ZUS i nadal je otrzymują. Na takiej samej zasadzie to rozliczenie trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

Co zrobić z PIT-11A/40A z ZUS?

Dla osób, które nie mają dodatkowych dochodów poza świadczeniem z ZUS, PIT-40A jest gotowym rozliczeniem podatkowym. Jeśli jednak emeryt lub rencista chce skorzystać z ulg lub odliczeń podatkowych, powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca kwietnia.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać „1 procent” podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę „1 procenta”, powinien dostarczyć do urzędu skarbowego wypełniony druk PIT-OP.
na podstawie zus.pl

PIT-11PIT-37Rozliczenie rocznePPK emeryturaHOT