Pobierz e-pity 2020

Już tylko dwa tygodnie na rozliczenie PIT za 2014 r.

Piotr Szulczewski 17.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Termin 30 kwietnia to data ostateczna na złożenie rocznej deklaracji podatkowej i zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, narażone są na grzywnę o wartości co najmniej 175 zł. Terminowe rozliczenie podatku przynieść może każdemu szereg przywilejów.

Rozlicz roczne zeznanie podatkowe PIT do końca kwietnia

Źródło: Thinkstock.com

Ostatni dzień kwietnia to termin, do którego podatnicy muszą przekazać do urzędu skarbowego druki PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Wybór odpowiedniego druku zależy od rodzaju źródeł przychodów, jakie posiadają. Organy skarbowe pozostawiają kilka metod na dostarczenie tych formularzy, m.in. formę elektroniczną, drukowany PIT wysłany pocztą lub przyniesiony osobiście do urzędu skarbowego. Od tego roku podatnik może również korzystać z usługi wstępnie wypełnionego przez portal podatkowy Ministra Finansów zeznania podatkowego PIT PFR. Korzystając z tej usługi podatnik otrzymuje deklarację wypełnioną automatycznie danymi przekazanymi przez płatników na drukach PIT-11, PIT-8C, PIT-R.

Ulga na dziecko jeszcze wyższa niż rok wcześniej

Niewątpliwie najpopularniejszą oraz najkorzystniejszą ulgą podatkową jest obecnie odliczenie od podatku kwoty z tytułu wychowywania dzieci. W roku 2014 jej wysokość uległa podwyższeniu w przypadku trójki więcej dzieci. Najwyższa kwota ulgi to obecnie 2700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie. Natomiast kwota zarobków rodziców ogranicza prawo do tej ulgi wyłącznie w przypadku, gdy wychowują jedno dziecko. Jeżeli ich zarobki nie przekraczają 112.000 zł netto, maja możliwość odliczyć 1112,04 zł. Rodzice wychowujący dwójkę dzieci odliczą taką kwotę na każde z tych dzieci, przy czym nie muszą już martwić się o wartość swoich dochodów. W ich przypadku bowiem ulga nie jest już limitowana tymi kwotami.

więcej o uldze prorodzinnej

Do innych wykorzystywanych ulg należą: ulga rehabilitacyjna, ulga związana z darowiznami w tym również darowaniem krwi, ulga z tytułu korzystania z sieci internet, czy przysługujące na prawach nabytych tzw. dawne ulgi mieszkaniowe.

Zbyt niski podatek na ulgę na dziecko – wnioskuj o zwrot kwoty niewykorzystanej

Rodzice, którzy zarabiali na tyle mało, by nie skorzystać w pełnym zakresie z odliczenia ulgi na dziecko, mogą wystąpić o zwrot niewykorzystanej ulgi. Jest on limitowany zarówno kwotą niewykorzystanej ulgi na dzieci, jak i sumą składek ZUS i składek na ubezpieczenie społeczne, które podlegają odliczeniu w zeznaniu podatkowym rodziców lub opiekunów. Wniosek o zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko składa się na druku PIT/UZ.

więcej o PIT/UZ

Sam zdecyduj ma czyją rzecz przekażesz 1% podatku na pożytek publiczny

Jak co roku skorzystać można z przywileju przeznaczenia części należnego podatku na konkretny cel społeczny. Dzięki wyborowi podatników organizacje pożytku publicznego uzyskują możliwość dysponowania środkami, które i tak trafiałyby bezpośrednio z podatków do budżetu państwa. Decyzja podjęta w deklaracji podatkowej pozwala zatem, by część podatków konkretnej osoby nie trafiło do wspólnej puli, lecz by zasiliły one bezpośrednio organizację pożytku publicznego, a nawet by przekazane były na rzecz konkretnego podopiecznego lub na określone działanie takiej organizacji.

1% podatku dla OPP

Piotr Szulczewski, PIT.pl