Interpretacja ogólna MF dot. wydatków poniesionych na spłatę kredytu

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą kwalifikacji zaciągniętego kredytu na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe jako wydatku stanowiącego realizację własnego celu mieszkaniowego, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 1 kwietnia 2022 r., Nr DD2.8202.5.2020, dotyczy kwalifikacji na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r., wydatków poniesionych na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c tej ustawy, jako wydatku stanowiącego realizację własnego celu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy PIT.

Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 8 kwietnia 2022 r. pod poz. 35

Źródło: MF

Podatek PIT