Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Grudniowy ZUS z 2019 r. płatny w styczniu 2020 r. a deklaracja PIT za 2019

Piotr Szulczewski

Jeśli podatnik terminowo opłaca sam za siebie składki ZUS, to o ujęciu w odpowiedniej deklaracji rocznej tych składek decyduje data ich przelewu (zapłaty). W efekcie grudniowe składki co do zasady trafią do rozliczeń podatkowych dopiero w roku kolejnym. Inaczej ma się sytuacja przy osobach zarabiających na etatach, u których za pobór składki odpowiada płatnik.

<< Jaką kwotę składek ZUS odliczysz w 2020 roku?

Przepisy podatkowe wskazują na prawo do odliczenia od dochodu składek ZUS oraz odpowiednio od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne:

a) opłaconych w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika,

b) pobranych w roku podatkowym przez płatnika

- przy czym obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

<< Składki ZUS 2020

W efekcie do deklaracji PIT osoby samodzielnie opłacającej składki trafiają te grudniowe (opłacone w roku podatkowym). Nie ma natomiast znaczenia, czy w grudniu podatnik opłaci wyłącznie składki za miesiąc poprzedni (listopad) czy również za miesiąc bieżący (grudzień). Nie jest wskazane w przepisach ubezpieczeniowych, że składka musi być opłacona dopiero po zakończeniu okresu ubezpieczeniowego (czyli po zakończeniu miesiąca).

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

W przypadku osoby zatrudnionej, o ujęciu jej składek ZUS decyduje data wypłaty wynagrodzenia. Jeśli wynagrodzenie za grudzień płatne będzie w grudniu – to uznać trzeba, że składka jest pobrana w grudniu i podlega odliczeniu w grudniu (w kończącym się roku kalendarzowym). Natomiast w sytuacji, wypłaty wynagrodzenia za grudzień w styczniu, pobranie składki następuje w styczniu, czyli również jej odliczenie od dochodu lub podatku nastąpi dopiero w kolejnym roku kalendarzowym (w deklaracji PIT za kolejny rok). W ten sposób płatnik powinien wykazać składki w informacji PIT-11 dla zatrudnionej osoby, która nie powinna mieć obowiązku dodatkowej kontroli (poza PIT-11) terminu ujęcia składek ubezpieczeniowych we własnej deklaracji PIT

Rozliczenie roczneZUSPIT-11