Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Formularze ryczałtowe PIT-28, PIT-28S, PIT-16A i PIT-19A na 2020 rok

Katarzyna Sudaj 19.12.2019 07:00 (aktualizacja: )

18 grudnia br. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2020 roku będą obowiązywały nowe druki PIT-28, PIT-16A i PIT-19A do rozliczeń za 2019 rok.

Wczoraj pojawiło się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2429).

Oprócz znanych już od wielu lat formularzy PIT-28 z załącznikiem PIT-28/B), pojawił się zupełnie nowy druk PIT-28S dla przedsiębiorstw w spadku.

To rozporządzenia określa również wzór PIT-16A dla karty podatkowej oraz PIT-19A dla duchownych płacących podatek ryczałtowy.

Nowe druki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, a będą dotyczyły przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 roku.

Określa się wzory:

  1. zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2. zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28S), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3. deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  4. deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
  5. informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) (PIT-28/B), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
  6. informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
  7. informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia

RyczałtRozliczenie rocznePodatek PITPłatnik PITKarta podatkowa