Formularz IGH-1 do 23 kwietnia. Kwartalna informacja dot. gier hazardowych

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy o grach hazardowych, podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych powinny złożyć informacje dotyczące ich funkcjonowania za I kwartał 2019 r. w terminie do 23 kwietnia 2019 r. , odpowiednio wypełniając formularz IGH-1 (Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych).

Złożenie ww. informacji może odbyć się również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Celem ułatwienia wypełnienia powyższego obowiązku, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniono interaktywny formularz IGH-1 wraz z załącznikiem IGH/1A oraz broszurę informacyjną do ich wypełnienia. W celu wysłania danych za pośrednictwem ww. formularza do systemu e-Deklaracje, konieczne jest zainstalowanie w systemie darmowych komponentów opisanych w rozdziale 2. instrukcji korzystania z formularzy interaktywnych, dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów.

System e-Deklaracje przyjmuje dokumenty elektroniczne zawierające dane opisane wzorem dokumentu elektronicznego IGH-1(1) o numerze 2018/07/18/5597, opublikowanym w dniu 18.07.2018 r. w CRWDE ePUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde).

Źródło: www.podatki.gov.pl

Inne podatki