Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Emerytury i renty. Czy ZUS uwzględnia 300 zł kwoty zmniejszającej podatek?

Iwona Maczalska

Emeryci i renciści, podobnie jak wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, mają prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Czy ZUS naliczając emerytury i renty uwzględnia kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 300 zł? 

» Czy emeryt / rencista powinien złożyć PIT-2?

Po zmianie przepisów Polskiego Ładu dużo mówi się o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł, a co za tym idzie kwoty zmniejszającej podatek. Prawo do skorzystania z niej przysługuje również emerytom i rencistom. Czy jednak powinni oni tak samo jak pracownicy w zakładach pracy, informować urząd o chęci skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek?

300  zł kwoty zmniejszającej podatek przy emeryturach i rentach

Źródło: shutterstock

300 zł kwoty zmniejszającej podatek w 2022 i 2023 roku

Zmiany przepisów Polskiego Ładu kilkakrotnie podniosły kwotę wolną od podatku w 2022 roku. Wzrosła ona z 8.000 zł do aż 30.000 zł. Kwota ta ma bezpośredni związek z kwotą zmniejszającą podatek. Wzrost kwoty wolnej spowodował bowiem automatyczny wzrost kwoty zmniejszającej podatek do 3600 zł rocznie. Przy czym wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynika z tego, że jest to 12% z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 * 12% = 3600 zł rocznie. Miesięcznie daje to ulgą podatkową w kwocie 300 zł.

Więcej na temat kwoty wolnej od podatku oraz kwoty zmniejszającej podatek znajdziesz w poradniku PIT.pl.

Co musi zrobić emeryt, by skorzystać z 300 zł kwoty zmniejszającej podatek?

W 2022 roku duże znaczenie nabrał druk PIT-2. To właśnie za jego pośrednictwem pracownik wyraża zgodę do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to, że na jego podstawie pracodawca ma prawo do pomniejszenia należnego podatku PIT w każdym miesiącu, i tym samym wypłacenia pracownikowi większego wynagrodzenia.

Czy taka sama zasada obowiązuje w przypadku emerytów i rencistów? Czy oni również powinni informować ZUS o chęci skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek?

Okazuje się, że w tym przypadku sprawa jest zupełnie inna. Osoby pobierające swoje świadczenia z ZUS, nie musza martwić się o wypełnianie druku PIT-2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy naliczaniu rent i emerytur automatycznie stosuje kwotę zmniejszającą podatek. Emeryci i renciści są zatem zwolnieni z obowiązku składania oświadczenia PIT-2.

Emerytura i praca jednocześnie. Co z kwotą zmniejszającą podatek?

Sytuacja niepracujących emerytów i rencistów jest jasna. Co jednak dzieje się z kwotą wolną oraz zmniejszającą podatek w przypadku emerytów, którzy uzyskują dodatkowy zarobek?

Na to pytanie odpowiada Minister Finansów. Jak tłumaczy ,, W takim przypadku 1/12 kwoty zmniejszającej podatek potrąca „z urzędu” organ rentowy (300 zł). Jeżeli jednak wolisz, żeby to pracodawca stosował do końca 2022 r. kwotę zmniejszającą podatek, złóż do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek, a następnie złóż u pracodawcy PIT-2. Od 1 stycznia 2023 r. możesz jednak swobodniej decydować o stosowaniu tego pomniejszenia przez płatników. Jeżeli chcesz, możesz np. złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zarówno do organu rentowego, jak i do pracodawcy, wskazując w nim w jakiej części dany płatnik ma stosować tę kwotę przy obliczaniu zaliczki. Wówczas kwota zmniejszająca u każdego z płatników będzie wynosiła maksymalnie po 150 zł.

Jeżeli wolisz, żeby tylko pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek w całości, możesz złożyć do:

  • organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o tę kwotę oraz
  • pracodawcy oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek”

 

EmeryturyKwota wolna od podatkuPolski Ład