Pobierz e-pity 2019

Emeryci i renciści również przekażą 1% podatku dla OPP

Iwona Maczalska 25.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Emeryci i renciści chcący przekazać 1% swojego podatku interesującej ich organizacji pożytku publicznego, zmuszeni są rozliczyć się samodzielnie z urzędem skarbowym. Rozliczenie PIT-40a dokonywane za pośrednictwem ZUS takiej możliwości nie daje.

Emeryci i renciści podobnie jak pozostali podatnicy mają prawo do skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych, a także do przekazania 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji. Aby to jednak zrobić zmuszeni są samodzielnie wypełnić i przekazać do urzędu skarbowego deklarację PIT z wyszczególnioną organizacją pożytku publicznego na konto której chcą przekazać swój podatek.

1% OPP od emeryta
Źródło: Thinkstock


PIT-40a a 1% podatku na rzecz OPP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS będący płatnikiem składek zobowiązany jest do corocznego przesyłania emerytom i rencistom informacji o rocznym obliczeniu podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika na deklaracji PIT-40a. Jeżeli podatnik zechce przekazać 1% dla organizacji pożytku publicznego, zmuszony jest rozliczyć się sam. W formularzu PIT-40a nie ma bowiem pozycji, która umożliwiłaby wprowadzenie danych interesującej nas organizacji.

Zasada ta obowiązuje zarówno w sytuacji, gdy emeryt lub rencista otrzymał od organu rentowego informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT-11A), jak i rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy (PIT-40A). W takiej sytuacji emeryt powinien ponownie złożyć druk PIT w urzędzie skarbowym z uwzględnieniem organizacji OPP oraz ulg podatkowych.


Samodzielnie rozliczenie emerytów i rencistów a prawo do ulg i odliczeń

Samodzielne złożenie rocznego zeznania PIT za 2014 rok przez emerytów i rencistów niesie za sobą wiele korzyści. Podatnicy Ci mogą nie tylko przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mają również prawo do skorzystania z szeregu ulg i odliczeń tj. ulga internetowa, czy rehabilitacyjna, jak i do wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Rozliczenie deklaracji PIT za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych takiej możliwości nie daje.

Iwona Maczalska,
PIT.pl