Ekspert wyjaśnia jak KSeF działa w praktyce i na co powinni przygotować się przedsiębiorcy

Redakcja PIT.pl

Krajowy System e-Faktur jest narzędziem umożliwiającym wystawianie i udostępnianie kontrahentom faktur ustrukturyzowanych. Pomysł wprowadzenia takiego systemu od samego początku budził liczne kontrowersje. Podnoszono bowiem, że będzie stanowić kolejne narzędzie kontroli państwa, które umożliwi wgląd w przeprowadzane transakcje już na etapie wystąpienia faktury. Jak działa KSeF wyjaśnia dla redakcji PIT.pl Rafał Knap, radca prawny, kancelaria Graś i Prawnicy

» KSeF. Jak postępować z fakturą z błędami rachunkowymi, czy formalnymi?

KSeF - na razie dobrowolny, jednak warto powoli się dostosować

Od 1 stycznia 2022 r. korzystanie z systemu jest dobrowolne. W związku z zakończeniem procesu legislacyjnego ustawy, obowiązkowe korzystanie z KSeF

rozpocznie się 1 lipca 2024 r. Zobowiązani do wystawiania faktur w systemie będą czynni podatnicy VAT, a także przedsiębiorcy zwolnieni podmiotowo (obrót do 200 tys. zł) lub przedmiotowo (ze względu na rodzaj prowadzonej działalności). Obligatoryjne wystawianie faktur przez podatników

zwolnionych zostało jednak odłożone do 1 stycznia 2025 r.

» KSeF wejdzie w życie zgodnie z planem

Ekspert wyjaśnia jak KSeF działa w praktyce i na co powinni się przygotować przedsiębiorcy

Źródło: Shutterstock

Paragony z NIP do końca 2024 r. 

Pomimo obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, paragony z NIPem będą mogły być wystawiane do końca 2024 r. W systemie nie będą zaś mogły być wystawiane faktury dla klientów niebędących przedsiębiorcami (faktury konsumenckie b2c). Wyłączone z KSeF zostały bilety pełniące rolę faktury (przejazdy po autostradach, bilety kolejowe itp.). Z systemu nie będą musieli korzystać również podatnicy korzystający z procedur specjalnych

OSS i IOSS, a także nieposiadający siedziby na terytorium Polski. W związku z tym, że wystawione faktury będą dostępne w systemie, nie będzie konieczności wystawiania duplikatów faktur. W systemie nie będzie także możliwości wystawiania faktur

proforma, gdyż nie stanowią one faktury w świetle przepisów podatkowych.

Awarie w KSeF

W związku z tym, że faktury będą miały postać elektroniczną, istnieje ryzyko awarii, zarówno po stronie użytkownika, jak i systemu. W takim przypadku faktura będzie musiała zostać wystawiona offline według wzoru faktury ustrukturyzowanej, przesłana do odbiorcy w sposób z nim uzgodniony i wprowadzona do systemu po usunięciu awarii. Jeżeli awarii uległ KSeF, podatnik będzie musiał wprowadzić fakturę wystawioną offline w terminie 7 dni roboczych. Jeżeli jednak przyczyna awarii leżała po stronie podatnika, wówczas jest on zobowiązany do wprowadzenia faktury już następnego dnia roboczego.

Kary a KSeF

Niedopełnienie obowiązków wystawiania faktur w KSeF zagrożone będzie karami. Objęte nimi będzie: niewystawienie faktury w KSeF, wystawienie faktury w okresie awarii niezgodnie ze wzorem oraz niewprowadzenie do systemu w ustawowym terminie faktur wystawionych w okresie awarii. Domyślnie kara ma wynosić 100% podatku wykazanego na fakturze, a jeśli nie będzie podatku - 18,7% kwoty należności.

Kary będą jednak miarkowane w zależności od stopnia przewinienia, a w przypadku incydentalnego naruszenia ww. obowiązków o znikomej wadze, organ będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary. Do końca 2024 r. podatnicy nie poniosą konsekwencji finansowej niezastosowania się do nowych przepisów. Kary będą mogły być nakładane, za niedopełnienie obowiązku począwszy od 1 stycznia 2025 r.

Otrzymanie faktury poza KSeF nie będzie rodzić negatywnych konsekwencji dla odbiorcy. Nie będzie to wiązać się z zagrożeniem karą dla niego. Taka faktura uprawniać będzie także odbiorcę do odliczenia podatku VAT.

 

Autor: Rafał Knap, radca prawny, kancelaria Graś i Prawnicy

KsięgowośćVATFaktura