Dziś ostatni dzień na złożenie druków i informacji podatkowych przez płatników PIT

Iwona Maczalska 02.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Dzisiaj, 02.03.2015 r. mija ostateczny termin przekazania do urzędów skarbowych oraz podatników niektórych deklaracji PIT ważnych dla płatników podatku PIT. Przesłanie deklaracji od wtorku będzie zagrożone sankcją karną skarbową.

Dzisiaj, 2 marca 2015 roku o godzinie 23:59 mija ostateczny termin wysłania do urzędów skarbowych elektronicznych deklaracji i informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1, PIT-40. Dziś mija również ostateczny termin przesłania tych deklaracji i informacji do podatników.

Składanie deklaracji PIT - zmiany w 2015 roku

Zgodnie z nowymi przepisami, regulującymi zasady sporządzania PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1 i PIT-40, najpóźniej z końcem lutego (w 2015 roku – w dniu 2 marca) upływa ustawowy termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie niektórych informacji i druków podatkowych. Termin ten od 2015 r. dotyczy bowiem wyłącznie elektronicznych deklaracji i informacji podatkowych. Płatnik podatku PIT, nie ma zatem możliwości wysłania druku PIT do urzędu skarbowego inną drogą niż drogą elektroniczną. Termin wysyłki tradycyjnych deklaracji papierowych minął bowiem 2 lutego 2015 roku.

Jakie deklaracje i informacje PIT należy przekazać do US i podatnika do 2 marca?

Deklaracje i informacje podatkowe, które należy przekazać najpóźniej 2 marca do godziny 23:59 wskazuje poniższa tabela:

Rodzaj deklaracji przekazywanej do US Opis

PIT-11

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-8C

Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-R

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

Informacje IFT

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania a także o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy

PIT-40

Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

Warto przy tym zaznaczyć, że płatnik podatku PIT zobowiązany jest również przekazać powyższe deklaracje do podatników podatku PIT. W tym przypadku płatnik ma jednak możliwość wysłania druku zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Metody elektronicznej wysyłki deklaracji PIT

Jest kilka metod wysyłki druków i informacji podatkowych za pośrednictwem internetu. Wśród nich płatnik ma do wyboru:

  1. Bramkę e-deklaracje Ministerstwa Finansów (korzystając m.in. z formularzy zamieszczonych na Portalu Podatkowym formularzy, bądź aplikacji e-Deklaracje Desktop),
  2. Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów UBD (narzędzie to umożliwia złożenie w ramach jednego dokumentu i jednej transmisji danych do 20 000 PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki.). Więcej na temat UBD znajdziesz tutaj.
  3. Program do rozliczeń rocznych (niektóre programy do rozliczeń rocznych posiadają samodzielną wtyczkę, która podłącza się do środowiska eDeklaracje poprzez co możliwa jest wysyłka m.in. druku PIT-11 i automatyczna weryfikacja jej poprawności).

PIT na ostatnią chwilę do podatnika

Ze względu na to, że przepisy nie ograniczają płatników co do formy wysyłki deklaracji PIT do podatnika warto zastanowić się nad formą wysyłki druku. Płatnicy, którzy wypełnią papierową wersję druku oraz wyślą go za pośrednictwem Poczty Polskiej powinni zwrócić szczególną uwagę na dochowanie terminu rozliczenia. W przypadku wysyłki za pośrednictwem poczty liczy się bowiem data umieszczona na stemplu pocztowym. W przypadku skorzystania z innego operatora, czy kuriera, należy upewnić się, że nasze zeznanie przekazane w ostatniej chwili zostanie odebrane przez podatnika najpóźniej w dniu 2 marca. W przeciwieństwie bowiem do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, w przypadku wysyłki druku kurierem decydująca jest data dostarczenia deklaracji PIT do podatnika.

Iwona Maczalska,
PIT.pl