Pomoc eksperta

Płatnik podatku PIT

PIT-R

PIT-R stanowi załącznik do druku PIT-11. Trafia on do urzędu skarbowego właściwego podatnikowi oraz do podatnika. W przypadku, gdy PIT-R zawiera wyłącznie kwoty zwolnione z podatku, płatnik nie musi sporządzać PIT-11, przekazuje wówczas podatnikowi i organowi skarbowemu PIT-R z wyszczególnionymi kwotami zwolnionymi z podatku.

Informacja sporządzana jest w związku z wypłatami z tytułu wykonywania przez podatników obowiązków społecznych i obywatelskich, do których zalicza się:

  • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
  • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (poza działalnością gospodarczą tych osób) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-R (17) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

W informacji ująć należy kwoty zwolnione z podatku wynikające z:

  • diet wypłacanych z tytułu podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju;
  • diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.

W informacji podaje się nie kwoty wypłacone za poszczególne miesiące danego roku, a deklarację składa się z tytułu kwot wypłaconych w danym roku podatkowym.

UWAGA! Nowe terminy składania deklaracji

Druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników może sporządzić w formie dokumentu pisemnego. Jeżeli wybierze tę formę, złożyć je do urzędu skarbowego musi do 2 lutego 2015 r. Jeżeli wybierze formę elektroniczną - termin wydłuża się do 2 marca 2015 r. W przypadku biur rachunkowych (niezależnie od ilości osób rozliczanych) oraz płatników rozliczających więcej niż 5 podatników druki PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R składa się do urzędu skarbowego do 2 marca 2015 r. i zachować można wyłącznie formę elektroniczną.

Te same druki wysyłane do podatnika można wysyłać w formie dokumentu pisemnego. W przypadku druków wysyłanych od płatnika do podatnika (PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/IFT-1R) obowiązuje forma oraz termin takie jak rok temu (czyli termin 2 marca 2015 r. oraz np. forma papierowa lub elektroniczna, wedle własnego wyboru).

Elektroniczna forma składania druków dotyczy również druków PIT-4R oraz PIT-8C, które składa się jedynie do Urzędu Skarbowego (pomija się wysyłkę do podatnika). Płatnicy rozliczający do 5 podatników (oprócz biur księgowych) również te druki wysłać mogą w formie dokumentu pisemnego. Pozostali płatnicy wysyłają je wyłącznie elektronicznie.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 23-07-2014
  • data modyfikacji: 01-07-2015

Komentarze

Autor: Zofia (21-02-2015 07:57:11)
Temat: pit-r
jeśli podatek wynosi 0 to co mam zrobić z tym pit-em,, czy mam obowiązek w rocznym PIT-37 ujmować i w jakiej pozycji?...pokaż całą treść
jeśli podatek wynosi 0 to co mam zrobić z tym pit-em,, czy mam obowiązek w rocznym PIT-37 ujmować i w jakiej pozycji?zwiń
Autor: $Sonia (20-02-2015 11:43:53)
Temat: Pr PIT-R
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/120244,kwot_wolnych_nie_wykazuje_sie_w_zeznaniu_rocznym.html
Autor: Mateusz (12-02-2015 15:07:30)
Temat: PIT-R
Dostałem wydruk pitu-r od miasta , z całego roku .. Gdzie pracowałem jako członek komisji obwodowej( w niedziele ) w maju na wyborach do europarlamentu i zarobiłem...pokaż całą treść
Dostałem wydruk pitu-r od miasta , z całego roku .. Gdzie pracowałem jako członek komisji obwodowej( w niedziele ) w maju na wyborach do europarlamentu i zarobiłem łączną kwotę 160 zł , w kolumnie e punkt.60 gdzie znajduje się Kwota Razem mam 0,00 zł i nie wiem czy mam za to odprowadzić podatekzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj