Dziecko urodzone w trakcie 2021 roku. Jak wysokość ulgi prorodzinnej w PIT 2022?

Iwona Maczalska

Rodzice, których dziecko urodziło się w trakcie 2021 roku również mają możliwość odliczenia w PITulgi prorodzinnej. Jak ustalić wysokość przysługującej ulgi? Wyjaśniamy.  

» PIT 2021/2022: jak rozliczyć?

Podobnie jak w latach ubiegłych podatnicy posiadający dzieci mają prawo do rozliczenia w zeznaniu PIT za 2021 rok ulgi prorodzinnej. Ulga ta pozwala na odliczenie od podatku pewnej kwoty z tytułu wychowywania dziecka. Wątpliwości może jednak budzić kwota, jaką można odliczyć na dziecko urodzone w trakcie roku podatkowego 2021.

Ulga prorodzinna na nowonarodzone dziecko

Źródło: shutterstock

Ulga na nowonarodzone dziecko - jaka wysokość odliczenia

Rozliczanie ulgi na dziecko, które było na świecie podczas całego roku podatkowego nie stanowi większego problemu. Największe wątpliwości budzi jednak rozliczenie ulgi na dziecko, które urodziło się w trakcie roku. Dokonując odliczenia należy pamiętać, że ulga ta naliczana jest proporcjonalnie. Oznacza to, że ulga na dziecko urodzone w trakcie roku przysługuje nie w całości, lecz tylko w proporcjonalnej jej części.

Przykład 1

Pani Elżbieta urodziła dziecko w listopadzie 2021 roku. W rocznych zeznaniach PIT składanych w 2022 roku może więc rozliczyć ulgę, lecz wyłącznie za dwa miesiące, w których dziecko było już na świecie (listopad - grudzień). Ulga podatkowa w jej przypadku wyniesie 185,34 zł ( 92,67 x 2 miesiące).

 

Przykład 2

Pani Karolina urodziła dziecko w miesiącu kwietniu 2021 roku. W trakcie rocznych zeznań PIT może odliczyć ulgę za dziewięć miesięcy (kwiecień - grudzień). W jej przypadku kwota ulgi wyniesie  834,03 zł (92,67 x 9 miesięcy).

 

*Uwaga! Przykłady zakładają, że w rodzinie jest maksymalnie dwójka dzieci. W przypadku narodzin trzeciego dziecka kwota ulgi prorodzinnej ulega zmianie. 

 

Ulga za pełny miesiąc

Rozliczając ulgę prorodzinną w PIT warto pamiętać, że ulga przysługuje za cały miesiac, bez względu na to, czy dziecko urodziło się z początkiem, czy też z końcem miesiąca. Oznacza to, że w miesiącu narodzin dziecka rodzic ma prawo naliczyć pełną kwotę odliczenia, a więc 92,67 zł. 

Ulga na dzieciPIT-37Rozliczenie roczne