Druki PIT 2021, jakie należy złożyć do 28 lutego

Iwona Maczalska

W poniedziałek 28 lutego przypada ostateczny termin złożenia w urzędzie skarbowym niektórych deklaracji oraz przekazania informacji podatkowych podatnikom. Chodzi o druki bezpośrednio związane z rozliczaniem podatku PIT za 2021 rok.

» PIT 2021/2022: jak rozliczyć?

W poniedziałek 28 lutego kończy się czas na przekazanie / rozliczenie niektórych druków podatkowych. Jedne z nich należy we wskazanym terminie dostarczyć podatnikom (pracownikom, zleceniobiorcom), inne rozliczyć w urzędzie skarbowym. O jakie druki chodzi?

Jakie PIT-y do 28 lutego

Źródło: shutterstock

PIT-11 dla wszystkich pracowników zatrudnionych w 2021 roku

Jedną z kluczowych druków, jakie należy przygotować w lutym jest informacja PIT-11 o dochodach zatrudnianych pracowników i pobranych za nich zaliczkach na podatek dochodowy. Druk PIT-11 w wersji 27. należy przekazać każdemu zatrudnionemu w 2021 roku pracownikowi w terminie najpóźniej do dnia 28 lutego. Więcej na ten temat w artykule ,, PIT-11 dla pracownika. Ostateczny termin przekazania przez pracodawcę w 2022 roku”.

PIT-28 – rozliczenie najmu prywatnego i ryczałtu ewidencjonowanego

Kolejną deklaracją, której termin złożenia przypada na ostatni dzień lutego jest PIT-28. Druk ten skierowany jest do osób, które w 2021 roku uzyskały przychód z wynajmu prywatnego bądź opodatkowały swoje przychody ryczałtem ewidencjonowanym. Wysyłki PIT-28 do urzędu skarbowego dokonać należy najpóźniej 28 lutego. Można to zrobić za pośrednictwem komercyjnych programów do rocznych rozliczeń podatku PIT bądź rządowej usługi Twój e-PIT.

Uwaga! Twój e-PIT nie pozwala na rozliczenie przychodów z działalności gospodarczej.  

PIT-R – rozliczenie wpłat z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

28 luty jest również https://www.pit.pl/pit-28/. Druk PIT-R powinni otrzymać płatnicy będący osobami fizycznymi, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jej jednostki organizacyjne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty podatnikowi należności wolnych od podatku oraz osobom z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Z obowiązkami społecznymi i obywatelskimi mamy do czynienia w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych, jakimi są obowiązki wynikające z funkcji np. radnego, posła czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej).

Wśród należności wolnych od podatku, jakie należy ująć w PIT-R znajdują się m.in.:

  • diety i należności za czas podróży służbowej osoby niebędącej pracownikiem (art. 21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy o PIT),
  • diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł (art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o PIT),
  • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek (art. 13 pkt 5 ww. ustawy),

Więcej na ten temat w poradniku ,, PIT-R za 2021 rok”.

PIT-8C - dochody z kapitałów pieniężnych

Wśród druków, które należy przekazać płatnikom do końca lutego znajduje się również PIT-8C. Informacja ta obejmuje:

  1. 1dochody giełdowe - uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również z objęcia oraz
  2. dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Więcej na ten temat w poradniku ,, Jak rozliczyć PIT-8C?”.

IFT-1 / IFT-1R - przychody (dochody) uzyskane przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania

Płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów (dochodów) uzyskanych przez nierezydentów mają obowiązek sporządzić informację IFT-1/IFT-1R o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania. Dostarcza się ją podatnikom w terminie do 28 lutego. W przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tymi terminami, informację należy przekazać nie później niż do dnia zaprzestania tej działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Rozlicz PIT 2021 z programem e-PITy

Osoby, które nie dokonały jeszcze rocznego rozliczenia podatku PIT za 2021 rok zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu e-pity. Dzięki niemu w szybki sposób nie tylko rozliczysz swoją deklarację PIT włącznie z przysługującymi ulgami i odliczeniami (m.in. PIT-36, PIT-38, PIT-38 i inne), lecz również wyślesz ją do urzędu skarbowego i otrzymasz UPO.

To jednak nie wszystko. Program e-pity umożliwi wszystkim podatnikom, którzy otrzymali PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A możliwość pobrania z Portalu Podatkowego wypełnionej deklaracji PIT-37 lub PIT-38, a także PIT-28 i PIT-36 obejmujące dochody spoza działalności gospodarczej.

Więcej na temat programu znajdziesz tutaj. 

RyczałtPIT-11Rozliczenie roczneTwój e-PIT