Pobierz e-pity 2019

Dostałeś PIT-12? Wystawisz PIT-40 do końca stycznia

Piotr Szulczewski 12.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Drobni przedsiębiorcy muszą zakasać rękawy. O ile zatrudniają do 5 podatników, którzy przekazali im wniosek o rozliczenie ich przychodów na druku PIT-12, to termin na sporządzenie PIT-40 mija o miesiąc wcześniej niż rok temu, 2 lutego 2015 r. Wyjątkowo mogą jednak ten termin przedłużyć.

Pracodawca, który przed 10 stycznia otrzymał wniosek PIT-12, sporządzając PIT-40 za pracownika musi zdecydować, czy wyśle go pocztą lub odda osobiście w organie podatkowym, czy też sporządzi i wyśle druk w postaci elektronicznej. Wyboru tego dokonać mogą wyłącznie ci pracodawcy, którzy zatrudniają od 1 do 5 pracowników. W ich przypadku decyzja o formie wysyłki przesądza o tym, czy druk złożyć mogą do 2 lutego 2015 r., czy do 2 marca 2015 r.

Więksi pracodawcy nie mają możliwości wysyłki PIT-40 do urzędu skarbowego w formie drukowanej, a druk elektroniczny mogą wysłać do 2 marca 2015 r.

PIT-40 za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Forma elektroniczna dla wszystkich spóźnialskich

Jeżeli mały pracodawca zapomni o wysłaniu wydrukowanego druku PIT-40 do urzędu skarbowego przed 2 lutego 2015 r., to nadal obowiązku dopełnić może w formie elektronicznej. Ma na to czas do 2 marca 2015. Podobnie do 2 marca 2015 r. druk ten musi trafić także do pracownika, który zgłosił wniosek PIT-12.

Po 2 lutego 2015 r. PIT-40 może być złożony do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Organ skarbowy nie zaakceptuje wydruku tej deklaracji przesłanej pocztą lub złożonej przez płatnika osobiście.

Nie ma natomiast przeciwwskazań, by po 2 lutego wydrukowany PIT-40 przekazywać pracownikowi. Zarówno mały przedsiębiorca, jak i podmiot zatrudniający więcej niż 5 pracowników, może im przekazać papierową wersję PIT-40 i to nawet jeśli do urzędu wyśle go w wersji elektronicznej.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-40 (20) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

PIT-40 bez e-podpisu

Wysyłając elektronicznie do urzędu skarbowego PIT-40, płatnik będący osobą fizyczną nie musi obecnie stosować kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu. Wystarczającym będzie podpisanie druku danymi autoryzującymi wysyłkę. Do weryfikacji PIT-40 służy:

 • własny identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy PESEL;
 • imię (pierwsze) własne płatnika;
 • nazwisko płatnika;
 • data urodzenia płatnika;
 • kwota przychodu wskazana przez niego (w zależności od tego jaką deklarację lub deklaracje składał) w:
  • poz. 42 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • poz. 86 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 133, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
  • poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
  • poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
  • poz. 53 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
  • poz. 33 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A).

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

Jeżeli pracodawca posługiwał się więcej niż jedną deklaracją – wpisać może jeden wybrany przez siebie przychód. Status 200 nie wystąpi jedynie w przypadku, gdy płatnik zsumuje kwoty przychodów ze wszystkich złożonych deklaracji.

Płatnicy inni niż osoby fizyczne przy wysyłce elektronicznej PIT-40, nadal posłużyć się muszą standardowym e-podpisem.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl