Dodatkowe pieniądze na wakacje dla pracowników w 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Sezon urlopowy w pełni, rosnące ceny i inflacja sprawiają, że wielu pracowników rezygnuje z wyjazdów. Gdzie można uzyskać dodatkowe środki na wypoczynek? Czym jest świadczenie urlopowe, a czym wczasy pod gruszą? Kiedy i komu przysługują dodatkowe pieniądze na urlop?

Świadczenie urlopowe to jednorazowy dodatek finansowy dla pracowników, którzy zdecydowali się wziąć urlop nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych. Z kolei wczasy pod gruszą to środki wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Czy są w każdej firmie? – wyjaśniamy

Świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe są dodatkowym świadczeniem, które może otrzymać pracownik, który wybiera się na urlop, który trwa co najmniej 14 dni kalendarzowych. Żeby otrzymać środki finansowe na czas wypoczynku, trzeba po pierwsze zaplanować urlop, który będzie trwał co najmniej 14 dni kalendarzowych. Niestety nie wszyscy pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom świadczenia urlopowego Świadczenia urlopowe dotyczą firm zatrudniających mniej niż 50 pracowników, które zrezygnowały z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Każda firma, w której pracuje mniej niż 50 osób, może zdecydować o wprowadzeniu świadczeń urlopowych dla pracowników. Jednak warto wiedzieć, że większość z nich nie ma takiego obowiązku. W tym przypadku jedynym wyjątkiem są firmy działające w tzw. budżetówce – tam istnieje obowiązek prowadzenia ZFŚS bez względu na liczbę pracowników.

Dodatkowe pieniądze dla pracowników na urlop w 2022 r.

Źródło: shutterstock

Świadczenie urlopowe a wczasy pod gruszą

Firmy, które zatrudniają powyżej 50 osób najczęściej prowadzą Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach niego pracownicy mogą wnioskować o dofinansowanie wypoczynku, zgodnie z zapisami wewnętrznego regulaminu.

Podstawową różnicą między ustaleniami wewnętrznymi w firmie a świadczeniem urlopowym określonym w ustawie o ZFŚS jest kwestia składek. Świadczenie urlopowe określone w ustawie jest zwolnione ze składek ZUS, a dodatek do wakacji przyznawany dobrowolnie – nie.

Świadczenie urlopowe w 2022 roku a wczasy pod gruszą

Wiele osób myli tzw. wczasy pod gruszą ze świadczeniem urlopowym dla pracownika. Świadczenie jest dodatkiem, który nie ma żadnego związku z zasiłkiem urlopowym. Wczasy pod gruszą są wypłacane pracownikom przez firmy prowadzące Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast świadczenia urlopowe wypłacają firmy, które na fundusz się nie zdecydowały.

ZFŚS powinien istnieć w:

  1. 1każdej firmie, która zatrudnia co najmniej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełny etat)
  2. jednostkach samorządowych bez względu na liczbę pracowników
  3. w zakładach budżetowych bez względu na liczbę pracowników (np. policja, nauczyciele).

Firma, w której pracuje mniej niż 50 osób może również powołać ZFŚS, ale nie ma obowiązku tego robić.

Wczasy pod gruszą — kto i kiedy może z nich skorzystać?

Wczasy pod gruszą przysługują wyłącznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę.

Przy przyznawaniu prawa do świadczenia, nie ma znaczenia:

  1. staż pracy
  2. kwalifikacje
  3. zajmowane stanowisko.

Dodatkowo środki mogą uzyskać też emeryci i renciści, którzy kiedyś pracowali w danej firmie.

Świadczenie urlopowe

W sytuacji, kiedy firma zrezygnowała z prowadzenia ZFŚS to nie ma obowiązku wypłacania świadczenia urlopowego, jest ono całkowicie dobrowolne. Pracodawca, który zrezygnował z ZFŚS może, ale nie musi wprowadzać dodatkowych świadczeń w swojej firmie. Z zasady przyjmuje się, że pracodawca, który zrezygnował z wypłacania środków, powinien poinformować o tym swoich pracowników do 31 stycznia.

Kwota świadczenia urlopowego w 2022 roku

Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 osób sam ustala kwotę świadczenia urlopowego dla pracowników. Nie może jednak przekraczać odpisu podstawowego na ZFŚS ustalonego na dany rok kalendarzowy.  Świadczenie urlopowe w przeciwieństwie do wczasów pod gruszą nie bierze pod uwagę stanu majątkowego pracownika. Dwa podstawowe warunki do spełnienia to praca w zakładzie, który zdecydował o przyznawaniu takiego dodatku i jednorazowe wzięcie 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego.

Bon turystyczny

Dodatkowym świadczeniem na wakacje są środki z bonu turystycznego. Świadczenie przewidziane jest dla rodziców. Mogą z niego skorzystać osoby które dotąd nie wykorzystały wsparcia przyznanego w czasie pandemii. ,Bon turystyczny to 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł. Przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 roku a 31 grudnia 2021 roku. Realizacja bonu turystycznego odbywa się  przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Od 1 sierpnia 2020 r. rodzic dziecka do 18. roku życia może aktywować bon. Bon trzeba zrealizować do końca września 2022 r.

UrlopKodeks pracyFormy zatrudnienia