Dobrowolny ZUS, urlop dla przedsiębiorców, ryczałtowa składka zdrowotna co się zmieni w 2024 roku?

Ewelina Czechowicz

W programach wyborczych kandydujących w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu znalazło się wiele obietnic dla przedsiębiorców. Czy po wyborach może zmienić się sytuacja prowadzących działalność gospodarczą? Czy zmiany wejdą w życie w 2024 roku? Sprawdzamy, co proponują liderzy największych partii prowadzącym działalność gospodarczą.

W ostatnich latach coraz trudniej prowadzić działalność gospodarczą. Rosnące składki ZUS, nowe obciążenia podatkowe i ciągłe zmiany w prawie sprawiają, że prowadzenie firmy jest obarczone wieloma dodatkowymi obowiązkami i obciążeniami.  Przykładem jest fakt, że już w 2024 r., łącznie ze składką zdrowotną obciążenia przedsiębiorców wyniosą w wielu przypadkach ponad 2000 zł miesięcznie. Tak wysokie składki będą ogromnym obciążeniem dla prowadzących niewielkie firmy oraz jednoosobową działalność gospodarczą. Czy politycy mają pomysły na to jak łatwiej prowadzić działalność gospodarczą? Czy po wyborach przedsiębiorcy mogą liczyć na zmiany i ułatwienia? Poniżej lista obietnic największych klubów wyborczych, które miałby się spełnić po objęciu przez nich władzy 

Program Prawa i Sprawiedliwości – czyli co politycy PIS obiecują przedsiębiorcom?

Wyborca w programie PIS znajdzie podsumowanie dotąd wprowadzonych zmian, przeczyta o powołaniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz zapozna się z podsumowaniem działań PIS w zakresie zmian jakie wprowadzono za sprawą Polskiego ładu. Partia deklaruje, że od 2024 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rocznego rozliczenia podatkowego przygotowanego przez fiskusa. Politycy PIS wskazują,  że rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził sprawiedliwy system podatkowy, w którym ciężar finansowy został rozłożony współmiernie do zarobków, tym samym zdejmując nadmierne obciążenie finansowe z gorzej uposażonych i przenosząc je na najbogatszych. Nie ma w programie PIS słowa o ewentualnych zmianach dotyczących składki zdrowotnej, która stała się dodatkowym podatkiem dla przedsiębiorców.  Kandydaci do Sejmu i Senatu podnoszą, że w czasie rządów PIS został obniżony podatek CIT, co przełożyło się na stworzenie lepszych warunków do działania przedsiębiorcom i zwiększyła ich konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną. Wśród podsumowania swoich rządów wskazują też na wprowadzenie tarcz antykryzysowych. Politycy deklarują w swoim programie wprowadzenie takich rozwiązań jak:

Cyfrowy sąd – już dzisiaj 30 % spraw załatwianych jest cyfrowo. Wprowadziliśmy elektroniczne doręczenia, w ten sposób doręczono 10 mln orzeczeń i zarządzeń. Wdrożyliśmy w pełni elektroniczny rejestr przedsiębiorców. Dlatego kolejnym krokiem jest pełna cyfryzacja – do 2030 r. każdą sprawę będzie można założyć w formie cyfrowej. 

Krajowy Rejestr Sądowy 2.0. – rozbudujemy system S24 eKRS. W przygotowaniu wniosku do KRS przedsiębiorcę będzie wspierać sztuczna inteligencja. Podpisać wnioski i dokonać opłaty będzie można w odpowiednim systemie teleinformatycznym. Ponadto przedsiębiorcy nie będą musieli korzystać z usług notarialnych, co pozwoli im na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności.

 ▬ Nowoczesny Krajowy Rejestr Karny – przyspieszymy realizację postępowań karnych, administracyjnych czy przetargowych. Zapytania będą składane przez Internet. Odpowiednie organy uzyskają niezbędne informacje bez zbędnej zwłoki. Wszystkie potrzebne zaświadczenia będzie można pobrać ze strony systemu – to rozwiązanie wyeliminuje obieg dokumentów w formie papierowej, dzięki czemu cała procedura zostanie znacznie przyspieszona. 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze 3.0 – umożliwi ono dochodzenie roszczeń bez potrzeby stawiania się na rozprawach: wystarczy zalogować się na stronie e-sądu. Zaktualizowana wersja systemu pozwoli na prowadzenie postępowania w jednolitej i nowoczesnej technologii.

PIS zapowiada też wsparcie dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby młode w formie zdalnej. Ci przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie utworzenia stanowiska pracy zdalnej. Będzie to zachęta do zatrudniania i aktywizacji osób młodych, m.in. z mniejszych miejscowości i wsi. Na pracodawcy, który otrzymał dofinansowanie, będzie ciążył obowiązek utrzymania zatrudnienia przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo PIS chce zapewnić ochronę firmom rodzinnym, uregulować działalność firm windykacyjnych oraz odszkodowawczych. Osoby, które przeprowadzają dochodzenie zaległych należności, zobowiązane zostaną do wykazania się ponadprzeciętnymi kwalifikacjami merytorycznymi i moralnymi. Zmiany obejmą też kancelarie odszkodowawcze, które obecnie często żerują na nieszczęściu osób pokrzywdzonych, oferując im nieuczciwe i znacznie wygórowane stawki swoich usług. Nowe przepisy wyznaczą maksymalne stawki, wysokie standardy dla osób prowadzących tego typu działalność, a także wprowadzą zakaz nachalnej reklamy czy akwizycji usług kancelarii odszkodowawczych (np. w szpitalach czy domach pogrzebowych). - czytamy w programie partii. PIS chce wprowadzić też definicję franczyzy oraz chce uregulować kwestie postępowań upadłościowych, poprzez losowy przydział spraw upadłościowych syndykom.

Dobrowolny ZUS, urlop dla przedsiębiorców, ryczałtowa składka zdrowotna czyli możliwe zmiany po wyborach

Źródło: Shutterstock

Program Koalicji Obywatelskiej – urlop dla przedsiębiorcy, krótkie kontrole oraz zasiłek chorobowy wypłacany od pierwszych dni nieobecności pracownika 

W programie Koalicji Obywatelskiej znajduje się sporo obietnic kierowanych do prowadzących działalność gospodarczą. Partia obiecuje, że przedsiębiorcom sporo, między innymi:

1) Powrót do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej

2) Zapłatę zasiłku chorobowego od pierwszego dnia nieobecności pracownika przez ZUS

3) Wprowadzenie urlopu dla przedsiębiorców, czyli jednego miesiąca wolnego od składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłatę w tym czasie świadczenia urlopowego w wysokości połowy płacy minimalnej

4) Zniesienie zakazu handlu w niedzielę przy jednoczesnym wprowadzeniu dwóch wolnych weekendów i podwójnym wynagrodzeniu za pracę w dni wolne

5) Zapłatę podatku dochodowego dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT)

6) Ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców do 6 dni w roku

7) Obniżkę stawki podatki VAT dla branży beauty z 23 % do 8 %.

Trzecia Droga – żadnych podwyżek podatków przez całą kadencję oraz wakacje od ZUS

Program wyborczy polityków z Trzeciej Drogi zawiera sporo zapisów kierowanych do przedsiębiorców. Politycy obiecują, że składka zdrowotna będzie składką, a nie podatkiem. Przez całą kadencję przedsiębiorcy mają nie odczuć podwyżek podatków oraz płacić VAT tylko od opłaconej faktury. Kandydaci obiecują też wakacje zusowskie dla małych polskich firm w kłopotach finansowych. Tu również ZUS ma płacić zasiłek od pierwszego dnia zwolnienia. Liderzy Trzeciej drogi obiecują dopłaty do wymiany taboru na bezemisyjny dla polskich firm transportowych – tym większe, im mniejsza firma. Rodzinne przedsiębiorstwa otrzymają dopłatę pokrywającą całość różnicy w cenie między zakupem spalinowej i bezemisyjnej ciężarówki. Poza tym w programie znalazła się zmiana zakazu handlu w niedzielę. Partia chciałaby wprowadzić dwie niedziele handlowe w miesiącu z korzyścią dla pracowników i właścicieli sklepów. Politycy wskazują też na potrzebę dofinansowania Państwowej Inspekcji Pracy, by skutecznie pilnowała praw pracowniczych.

Konfederacja – dobrowolny ZUS i likwidacja 15 podatków

Kandydaci Konfederacji zapowiadają wprowadzenie dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców. Celem partii jest stopniowa likwidacja obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek przez przedsiębiorców. W pierwszym roku rządów partii dobrowolność ubezpieczeń miałaby objąć mikroprzedsiębiorców, w drugim małych i średnich, a od trzeciego roku wszystkich przedsiębiorców. Według liderów konfederacji taka zmiana pozwoli na zlikwidowanie barier w rozwoju małych firm i da szansę  na zwiększenie inwestycji, wzrost innowacyjności i produktywności. 

Kandydaci z konfederacji zapowiadają w swoim programie również likwidację 15 podatków, które miałby zostać zniesione jedną ustawą, chodzi tu o takie podatki i daniny jak:

1. podatek od czynności cywilnoprawnych od umów dot. nieruchomości; 

2. podatek cukrowy (w cenie żywności); 

3. opłata zapasowa (w cenie paliwa); 

4. opłata emisyjna (w cenie paliwa); 

5. opłata mocowa (w cenie prądu); 

6. opłata przejściowa (w cenie prądu); 

7. opłata reprograficzna (w cenie elektroniki); 

8. opłata wodna (w cenie wody); 

9. podatek tonażowy; 

10. podatek od spadków; 

11. podatek od środków transportowych; 

12. opłata targowa; 

13. opłata uzdrowiskowa;

 14. opłata miejscowa; 

15. podatek od psa. 

Program Lewicy – 100 % płatne zwolnienie lekarskie, podwyżka płacy minimalnej oraz zmiany w urlopach

W programie Lewicy znajdziemy obietnice dotyczące podatków. Obniżkę VAT oraz uproszczenia przepisów dotyczących podatku dochodowego, które miałby zostać zapisane w dwóch  czytelnych ustawach: o podatnikach PIT i podatnikach CIT. Do tego partia zapowiada zmiany w zasadach wypłacania zasiłku chorobowego.„Każdy chory pracownik powinien móc w spokoju wrócić do zdrowia, nie narażając innych pracowników. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy będą wynosić 100% płacy”. Kandydaci obiecują też podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w Polsce do poziomu 66% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Politycy są za ustanowieniem europejskiej płacy minimalnej. Do tego obiecują ograniczenia czasu pracy poprzez zwiększenie liczby dni urlopu wypoczynkowego i stopniowe zmniejszanie tygodniowego wymiaru czasu pracy bez obniżki wynagrodzeń. Ponadto gwarantują 2,5 wyższą płacę za pracę w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, a także prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników, którzy nie są obecnie objęci zakazem pracy w niedzielę. Liderzy tej partii zapewniają też prawo do odłączenia się, jak wskazują, nie można oczekiwać  od pracownika odbierania maili i telefonów po godzinach. W programie partii znalazły się też zapisy dotyczące wprowadzenia obowiązkowego, nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców i podniesienie wysokości świadczenia udzielanego ojcu do poziomu zasiłku macierzyńskiego.

Podatki 2023Formy zatrudnieniaUrlopZUSHOT