Do 31 maja I rata odpisów na ZFŚS 2022

Katarzyna Sudaj

We wtorku 31 maja br. mija ostatni dzień na przekazanie I raty odpisu na ZFŚS. Ile wynosi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku? Kto musi go zapłacić?

Ile wynosi odpis na ZFŚS w 2022 roku? Odpisy na ZFŚS są wyższe niż w 2021 roku. Obecnie wysokość odpisu na ZFŚS ustala się w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2019 roku. Kwotą bazową do obliczeń odpisów jest więc 4434,58 zł.

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1662,97 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
2217,29 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
221,73 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
266,07 złII rok nauki (odpis 6%)
310,42 złIII rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
277,16 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
277,16 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
343,68 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

I rata odpisu na ZFŚS do końca maja 2022

Pracodawcy zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022 roku przekazują środki w dwóch ratach we wskazanych terminach. Pierwszą ratę muszą przelać na rachunek funduszu do końca maja (wtorek 31 maja 2022 roku). Jej wysokość wynosi co najmniej 75% odpisu podstawowego. Należy podkreślić, że obowiązek ten nie dotyczy pracodawców, którzy utworzyli fundusz dobrowolnie. Przekazują oni środki na działalność funduszu w dowolnym terminie.

Kolejnym terminem na przekazanie drugiej raty jest 30 września 2022 roku. Należy wówczas przelać pozostałą część odpisów podstawowych oraz odpisy zwiększające.

Jest to uregulowane w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2021, poz. 746).

Kto musi stworzyć ZFŚS?

Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które od 1 stycznia 2022 r. zatrudniają:

  • minimum 50 pracowników (pełne etaty),
  • od 20 do 49 pracowników (pełne etaty), gdy o utworzenie ZFŚS wnioskuje zakładowa organizacja związkowa.

Także jednostki sektora budżetowego i samorządowego mają obowiązek tworzenia ZFŚS i to niezaleznie od tego, ilu zatrudniają pracowników. W sytuacji dobrowolnego utworzenia ZFŚS przez inne podmioty nie obowiązuje konkretna wysokość odpisów i terminy ich przekazania.

ZFŚS