Do 21 sierpnia należy zapłacić ZUS – niektórzy przedsiębiorcy zapłacą więcej

Ewelina Czechowicz

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą do 21 sierpnia 2023 r. opłacić składki ZUS. Niektórzy z przedsiębiorców muszą zapłacić więcej. Przypominamy kiedy trzeba będzie zapłacić więcej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w jakiej wysokości opłacić składki do ZUS. 

Od 1 lipca 2023 wzrosło minimalne wynagrodzenie do kwoty 3600 zł. W związku ze zmianą tego wskaźnika dla niektórych przedsiębiorców wzrasta składka społeczna. Kto i dlaczego za lipiec musi zapłacić więcej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? W jakiej wysokości opłacić składki do ZUS? - wyjaśniamy

Wzrost składki społecznej dla płatników korzystających z preferencyjnego ZUS

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za lipiec płatnicy korzystający z preferencyjnego ZUS muszą zapłacić wyższą składkę społeczną a tym samym wyższe składki do ZUS. Wynika to z faktu, że podstawa do obliczania preferencyjnych składek społecznych uzależniona jest od najniższej krajowej i wynosi 30 % z niej.

Kto zapłaci za lipiec 1080 zł zamiast 1047 zł?

Z uwagi na podwyżkę płacy minimalnej przedsiębiorcy opłacający preferencyjny ZUS muszą pamiętać o tym, by przy wypełnianiu deklaracji DRA za lipiec zmienić kwoty podstawy składek społecznych i w DRA w podstawie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, chorobowe oraz wypadkowe jako podstawę wpisać kwotę 1080 zł.

Do 21 sierpnia należy zapłacić ZUS - niektórzy przedsiębiorcy zapłacą więcej

Źródło: Shutterstock

Podstawa dla przedsiębiorców opłacających duży ZUS

Dla płatników opłacających duży ZUS w lipcu nic się nie zmienia. Dla nich podstawa wymiaru składek ustalana jest na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i stanowi 60 % jego wysokości.

W 2023 roku dla przypomnienia jest to kwota 6936 zł, z czego 60 % stanowi 4161 zł.

Wysokość składek ZUS, które płaci przedsiębiorca, uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania. Inne składki płacą osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), inne przedsiębiorcy na podatku liniowym, a jeszcze inne ryczałtowcy oraz osoby rozliczające się kartą podatkową.

Wspólne zasady opłacania składek dotyczą jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy.

Na Małym ZUS Plus również bez zmian

W przypadku płatników na Małym ZUS Plus podstawa ustalana jest indywidualnie, stąd podwyżka płacy minimalnej od lipca nie wpływa na ich deklaracje w ZUS.

Minimalna składka zdrowotna w 2023 roku

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia nie wpłynęła również na wysokość minimalnej składki zdrowotnej, ta została ustalona na cały rok składkowy w wysokości 314,10 zł.

Nie tylko zapłata składek, do 21 sierpnia należy wysłać też deklarację rozliczeniową do ZUS

Przedsiębiorcy muszą nie tylko dokonać zapłaty składek do 21 sierpnia 2023 r. Muszą również złożyć deklaracje ZUS DRA oraz ZUS RCA. Złożenie deklaracji jest comiesięcznym obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą. 

 

ZUS