Długość urlopu a prawo do wypłaty wczasów pod gruszą

Ewelina Czechowicz

Czy urlop wypoczynkowy powinien trwać co najmniej 14 dni? Czy tylko wtedy pracownik ma prawo do wypłaty wczasów pod gruszą? – Co mówią przepisy? I czy pracownik może otrzymać dopłatę do wypoczynku przy krótszym urlopie niż 14 dni?

Wczasy pod gruszą – to potoczna nazwa dla dofinansowania wypoczynku pracownika przez pracodawcę finansowana z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Ze świadczenia mogą skorzystać  pracownicy zatrudnieni na pełny etat i ich rodziny oraz emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny, inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Kto musi stworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ZFŚS stworzyć muszą pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników oraz pracodawcy, którzy zatrudniają przynajmniej 20 pracowników i mniej niż 50, o ile z wnioskiem o utworzenia Funduszu wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Wyjątkiem od zasady (obowiązku tworzenia ZFŚS) jest okoliczność, w której w przedsiębiorstwie funkcjonuje układ zbiorowy pracy. Strony takiego układu mogą zdecydować o nietworzeniu Funduszu.

Pozostali przedsiębiorcy mogą podjąć decyzje o utworzeniu  ZFŚS, mogą też wypłacać pracownikom np. świadczenia urlopowe.

Długość urlopu a prawo do wypłaty wczasów pod gruszą

Źródło: Shutterstock

Czy pracownik musi skorzystać z 14 dni urlopu, aby otrzymać dofinansowanie wypoczynku?

Przepisy prawa pracy nie obligują pracownika, do 14 dni urlopu. Jednak w zakresie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) pracodawca może zastrzec taki warunek.

Co powinien określać regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

W regulaminie ZFŚS pracodawca powinien określić warunki przyznawania świadczenia. Ustawodawca daje tu pracodawcy dowolność. Zatem pracodawca może zastrzec, że wypłata wczasów pod gruszą przysługuje po wykorzystaniu określonej długości dni urlopu. Dodatkowo z uwagi na to, że wczasy pod gruszą uzależnione są od kryterium dochodowego, pracodawca ma prawo żądania od pracownika dokumentów o jego sytuacji finansowej, często uzależnia wypłatę świadczenia od przedstawienia rocznego rozliczenia podatkowego. 

UrlopFormy zatrudnieniaUmowa o pracęKodeks pracy