Deklaracje PIT, które należy złożyć do 31 stycznia

Iwona Maczalska 04.01.2018 12:00 (aktualizacja: )

Tylko do końca stycznia płatnicy podatku PIT mają czas na złożenie niektórych druków podatkowych. Mowa w szczególności o drukach PIT-11, PIT-8C, PIT-4R czy PIT-8AR.

Deklaracje PIT, które należy złożyć do 31 stycznia
Deklaracje PIT, które należy złożyć do 31 stycznia / YAY foto

Do 31 stycznia 2018 roku płatnicy podatku PIT zobowiązani są do rozliczenia deklaracjiPIT-8AR i PIT-4R. Nie ma przy tym znaczenia, czy deklaracje te podatnik rozliczy w formie papierowej, czy elektronicznej. Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku płatników PIT zobowiązanych do sporządzenia deklaracji PIT-11 czy PIT-8C. W przypadku bowiem tych deklaracji kluczowe znaczenie ma forma sporządzenia – elektroniczna, czy papierowa.

Do kiedy złożyć PIT-11 oraz PIT-8C?

Sposób sporządzenia deklaracji PIT-11 bądź PIT-8C ma kluczowe znaczenie. Forma druku wpływa bowiem na sam termin złożenia deklaracji:

  1. Deklarację PIT-11 w formie papierowej płatnik zobowiązany jest przekazać do podatnika najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 roku. Jeżeli jednak wybierze formę elektroniczną ostateczny termin złożenia druku do podatnika przypadać będzie 28 lutego 2018 roku. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku terminów przekazywania druku PIT-11 do urzędu skarbowego. W tym bowiem przypadku forma rozliczeń nie wpływa na przesunięcie terminu złożenia druku. Druk zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej złożyć należy do US najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 roku,
  2. Deklarację PIT-8C w formie papierowej płatnik zobowiązany jest przekazać do podatnika najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 roku. W przypadku wyboru elektronicznej formy termin złożenia druku do podatnika zostaje wydłużony do dnia 28 lutego 2018 roku. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku przekazywania druku PIT-8C do urzędu skarbowego. Druk zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej złożyć należy w US najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 roku.

PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR – kiedy w formie papierowej, a kiedy w elektronicznej?

Forma sporządzenia druku nie zawsze jest uzależniona od samego wyboru płatnika. W 2017 r. płatnik musi bowiem dokonać kalkulacji, w stosunku do ilu podatników pełni rolę pobierającego zaliczki na podatek. Od 2015 roku deklaracje w formie papierowej mogą bowiem sporządzić wyłącznie płatnicy podatku rozliczający od 1 do 5 podatników. Płatnicy ci nie są jednak pozbawieni możliwości elektronicznego rozliczania.

Podmioty rozliczające 6 i więcej podatników, a także biura rachunkowe zostały z kolei całkowicie pozbawione możliwości papierowego sporządzania deklaracji i ich wysyłki za pośrednictwem poczty do urzędu skarbowego. podmioty te zobowiązane są do rozliczenia deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej.

Rozliczenie dochodów opodatkowanych kartą podatkową oraz ryczałtem ewidencjonowanym

Termin 31 stycznia dotyczy również podatników rozliczających się na druku PIT-16A, czyli uzyskujących dochody opodatkowane w formie karty podatkowej, a także podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28). Podatnicy Ci zobowiązani są rozliczyć swoje dochody na druku PIT-16A bądź PIT-28 najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku.

Termin 31 stycznia obowiązuje również duchownych rozliczających się na druku PIT-19A.

Więcej o obowiązkach i terminach dotyczących płatników można znaleźć w poradniku PŁATNIK PODATKU PIT

Iwona Maczalska, PIT.pl