Czy zakup pieluch i pieluchomajtek można odliczyć w PIT w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Iwona Maczalska

W ramach rocznego rozliczenia podatku PIT za 2021 rok osoby niepełnosprawne, które w 2021 roku poniosły wydatki związane z zakupem majtek i pieluchomajtek, mogą je rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Kwota odliczenia jest jednak limitowana.

» Ulga rehabilitacyjna w PIT 2021

Nowe przepisy Polskiego Ładu, które mają zastosowanie już do tegorocznych rozliczeń podatku PIT, zmieniły zasady odliczania w deklaracji PIT wydatków poniesionych przez osoby niepełnosprawne. Zwiększony katalog odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej obejmuje m.in. zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych. Kwota odliczenia tych wydatków w rocznym zeznaniu PIT jest jednak limitowana. Jaką kwotę można odliczyć?

Zakup pieluch a odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Źródło: shutterstock

Od 2022 roku wydatki na zakup pieluch w katalogu odliczeń ulgi rehabilitacyjnej

Od rozliczeń PIT odbywających się w 2022 roku osoby niepełnosprawne bez obaw mogą odliczyć w PIT poniesione w 2021 wydatki związane z zakupem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych. Potwierdza to Minister Finansów. Na pytanie podatnika ,, Jestem osobą niepełnosprawną, poniosłam w 2021 roku wydatki na zakup pieluchomajtek. Wydatki takie będę również ponosiła w 2022 roku. Czy taki wydatek mogę odliczyć od dochodu?” – resort finansów odpowiedział: ,, Tak. Od 2021 roku w ramach wydatków związanych z ulgą rehabilitacyjną można odliczyć m.in. wydatki poniesione na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł”.

Limit odliczenia wydatków związanych z zakupem pieluch

Zmiana przepisów ustawy o PIT, jaka miała miejsce w 2022 roku umożliwiła co prawda odliczenie wydatków na zakup pieluch w deklaracji PIT, lecz jednocześnie wprowadziła limit odliczenia. Wszelkiego rodzaju wydatki poniesione na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne w 2022 roku można odliczyć w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Jakie zmiany w uldze rehabilitacyjnej w 2022 roku?

Polski Ład wprowadził zmiany w zakresie przepisów regulujących ulgę rehabilitacyjną adresowaną do osób niepełnosprawnych oraz osób mających na utrzymaniu bliskie osoby niepełnosprawne. Zaproponowane ustawodawców zmiany polegają na modyfikacji (doprecyzowaniu) i dodaniu nowych tytułów (wydatków) uprawniających do odliczenia (art. 26 ust. 7a i 7f ustawy PIT). Więcej o zmianach w artykule ,,Polski Ład ograniczy stosowanie ulgi rehabilitacyjnej".

Niestety wraz z podniesieniem kwoty wolnej od podatku większość podatników w 2022 roku po raz ostatni skorzysta z ulgi. Zwolnienie z zapłaty podatku PIT do kwoty 30 000 zł wpłynie automatycznie na pozbawienie prawa do odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej (m.in. ulga na leki) w PIT za 2022 rok, rozliczanym w roku 2023. Więcej na ten temat w artykule ,, PIT 2022. Ostatni rok rozliczania ulgi na leki w deklaracji PIT”.

Ulga rehabilitacyjnaPIT-37Rozliczenie roczne