Czy można pójść na wesele, będąc na zwolnieniu lekarskim?

Ewelina Czechowicz

Zwolnienie lekarskie, popularne L4, to zaświadczenie, które może wystawić tylko lekarz. Dokument ten potwierdza niezdolność pracownika w pracy i jest usprawiedliwieniem nieobecności. Wśród pracowników pojawiają się pytania co można, a czego nie można w czasie zwolnienia lekarskiego i jakie są konsekwencje nieprawidłowego jego wykorzystywania. Czy może zdarzyć się kontrola zwolnienia w weekend? Czy na L4 można pojechać na urlop, czy iść na wesele? - tłumaczymy

Do redakcji PIT.pl napisała Pani Zofia, złamała rękę i otrzymała zwolnienie lekarskie. W najbliższą sobotę jest zaproszona na wesele, czytelniczka zastanawia się, czy może pójść na nie w czasie zwolnienia lekarskiego? - wyjaśniamy

Zwolnienie lekarskie — co można a czego nie można w trakcie L4?

Pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie w związku z niezdolnością do pracy. W czasie zwolnienia lekarskiego nie może podejmować czynności, które mogłyby pogorszyć jego stan zdrowia lub przedłużyć leczenie. W trakcie zwolnienia lekarskiego zabronione jest też wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. W trackie L4 pracownik może wykonywać zwykłe czynności dnia codziennego pod warunkiem, że na zwolnieniu lekarskim zaznaczono, że może chodzić.

Ustawa nie ma katalogu zamkniętego odnośnie tego co można, a czego nie wolno na zwolnieniu lekarskim (poza wykonywaniem pracy zarobkowej). Zatem trzeba odnieść się do wykładni celowościowej. Celem zwolnienia jest powrót do zdrowia. Skoro tak — pytanie, czy w danych okolicznościach udział weselu nie będzie wpływał negatywnie na cel tego zwolnienia. Zgodnie z przepisami wykorzystywanie zwolnienie od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia powoduje utratę prawa do zasiłku. Wszystko wiec zależy od konkretnego przypadku — tłumaczy radca prawny Joanna Kawecka

Czy można pójść na wesele będąc na zwolnieniu lekarskim?

Czy zatem pracownik może pójść na L4 kiedy jest to zwolnienie, które nie nakazuje leżenia?

Jak wynika z wyroku sądowego, wyrok SN z dnia 2 kwietnia 1998 r. I PKN 14/98 udział pracownika we własnym ślubie w czasie zwolnienia lekarskiego zawierającego adnotację "chory może chodzić", nie koliduje z obowiązkami pracowniczymi i nie może być uznany za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 KP. Powyższe orzeczenie wydane zostało 25 lat temu. Aktualnie ZUS może uznać, że pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem.  Jak wyjaśnia mecenas Joanna Kawecka, każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie. Jeżeli pracownik nie jest w stanie pracować to pytanie czy jest w stanie uczestniczyć w imprezie i czy otrzymał zwolnienie lekarskie zasadnie. Trzeba pamiętać, że wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem może nieść konsekwencje. 

Zwolnienie lekarskie wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem — konsekwencje

Pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie i wykorzystuje je niezgodnie z przeznaczeniem, ryzykuje utratę zasiłku chorobowego. Jeżeli ZUS uzna, że zasiłek został wypłacony niezgodnie ze stanem faktycznym, będzie żądał jego zwrotu. Z kolei pracodawca może uznać zachowanie pracownika za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co może doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę. Wówczas pracownik może zostać zwolniony z pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Umowa o pracę rozwiązywana jest wówczas w trybie natychmiastowym z winy pracownika. Stąd idąc na wesele, jako gość ryzykujemy, że ZUS i pracodawca mogą uznać, że wykorzystujemy wystawione przez lekarza zwolnienie, które ma służyć poprawie zdrowia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

ZUSChoroba, wypadekKodeks pracy