Czy komornik może zająć zwrot podatku z PIT?

Katarzyna Sudaj 30.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

2018-03-21

Czy zwrot nadpłaty z rozliczenia PIT może zostać zajęty przez komornika na poczet wierzytelności np. z tytułu zaległych alimentów lub niespłaconych długów? Czy małżonkowie rozliczający się wspólnie muszą obawiać się zajęcia komorniczego?

Czy komornik może zająć zwrot podatku z PIT?

Czy komornik może zająć zwrot podatku z PIT? / YAY foto

 

Trwa gorący okres rozliczeń deklaracji rocznych. Podatnicy, którzy spodziewają się zwrotu podatku z urzędu skarbowego, najliczniej na przełomie lutego i marca składają PIT, aby jak najszybciej otrzymać nadpłaconą kwotę. Wysokość zwrotu może wynikać m. in. z podniesienia w 2017 roku kwoty wolnej od podatku lub z ulgi prorodzinnej.

Niestety niektóre osoby, mimo oczekiwanego zwrotu podatku, mogą nie otrzymać pieniędzy. Komornicy sądowi bardzo często zwracają się do urzędów skarbowych o zaliczenie nadpłaty podatku dochodowego z rozliczenia rocznego na poczet spłaty długów, w sprawie których toczy się postępowanie komornicze.

W pewnych warunkach komornik może zająć zwrot podatku z PIT. Istotna jest data wysłania zeznania podatkowego do skarbówki oraz data złożenia zajęcia komorniczego. Jeśli komornik zwróci się do US o zajęcie nadpłaty podatku po złożeniu deklaracji PIT, a przed wypłatą zwrotu na konto podatnika, to kwota zwrotu podlega egzekucji komorniczej. Dotyczy to rozliczenia osób indywidualnych.

<< Nadpłata podatku - dla komornika czy podatnika? Co orzekają sądy? >>

Cztery lata temu głośny wyrok NSA (z 27 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 979/12) w sprawie braku możliwości zajęcia przez komornika nadpłaty podatku wynikającej ze wspólnego rozliczenia PIT przez małżonków, na poczet niespłaconych długów jednego z nich, narobił nadziei podatnikom, że pieniądze z US nie zawsze będą podlegały egzekucji. Dotyczy to jednak tylko takiego przypadku, gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, a komornik za długi ściga tylko jednego z nich. Wówczas sąd uznał, że nadpłata podatku jest prawem niezbywalnym niezadłużonego współmałżonka i w związku z tym nie podlega egzekucji.

<< Ile może zająć komornik z wynagrodzenia, emerytury, renty i konta bankowego w 2018 roku >>

W sytuacji, gdy komornik zajmie nadwyżkę podatku, pozostaje odwołanie i droga sądowa. Jednak walka może być trudna i czasochłonna.

Katarzyna Sudaj