Czy alimenty trzeba wykazać w PIT?

Redakcja PIT.pl

Podatnikowi na podstawie wyroku sądu zostały przyznane alimenty w wysokości 1.500 zł miesięcznie od byłego małżonka. Czy takie świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?


Źródło: shutterstock.com

Alimenty od byłego małżonka otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, są wolne od podatku dochodowegodo wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Są wyjątki

Jedynie alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi z przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną korzystają ze zwolnienia niezależnie od ich wysokości.

We wskazanej w pytaniu sytuacji nadwyżka otrzymanych alimentów ponad kwotę 700 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zeznaniu rocznym PIT-36, jako „przychód z innych źródeł”.

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.).

Źródło: KIS

Rozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITUlga na dzieci