Część podatników dostanie dodatkowe pół roku na zapłatę zaliczek PIT

Ewelina Czechowicz

W związku z panującą sytuacją epidemiczną resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, które ma pozwolić na odroczenie na pół roku terminu płatności zaliczek na PIT. Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego dotyczy przedsiębiorców z branży gastronomicznej, eventowej i fitness.

[19.11.2020]:  Opublikowano rozporządzenie w tej sprawie w Dzienniku Ustaw

Część podatników dostanie dodatkowe pół roku na zapłatę zaliczek PIT
Źródło: shutterstock.com

O takim pomyśle ministerstwa finansów usłyszeliśmy po raz pierwszy dwa tygodnie temu, gdy pod konec października minister Tadeusz Kościński o nim wspomniał.

Odroczenie obowiązków w zakresie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy

Zgodnie z projektem przedłuża się terminy przekazania podatku przewidziane:

 1. w art. 38 ust. 1 ustawy PIT (podatek dochodowy, o którym mowa w art. 31 ustawy PIT, od dochodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy) oraz
 2. w art. 42 ust. 1 ustawy PIT (podatek dochodowy, o którym mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy PIT, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, oraz od dochodów/przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych).

Zaliczki odroczone na pół roku

Przedłużone terminy upływają:

 • 20 maja 2021 r. – podatek pobrany przez płatników w październiku 2020 r.,
 • 20 czerwca 2021 r. – podatek pobrany przez płatników w listopadzie 2020 r.,
 • 20 lipca 2021 r. – podatek pobrany przez płatników w grudniu 2020 r.

Kto będzie mógł skorzystać z przedłużenia zapłaty zaliczek na PIT – ważny KOD PKD

Projekt rozporządzenia obejmuje płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-192, prowadzących na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach),
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach),
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach),
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach),
 • 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne),
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne),
 • 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna),
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów),
 • 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna),
 • 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego),
 • 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
 • 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych),
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna),
 • 86.90.D (działalność paramedyczna),
 • 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych),
 • 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej),
 • 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem),
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki),
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych),
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana),
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),
 • 96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Kiedy przepisy wejdą w życie

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia został ujęty pod pozycją 256 w Wykazie prac legislacyjnych dotyczącym projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt dostępny jest na internetowej Ministerstwa Finansów.

Płatnik PITKoronawirus w Polsce