Covid-19: Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z PUP wyższe od stycznia

Ewelina Czechowicz

Środki na dofinansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej są nadal przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Od 1 stycznia wzrosła ich wysokość. Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali jeszcze z tej formy pomocy mogą składać wnioski przez praca.gov.pl.

Wzrost dofinansowania kosztów prowadzenia działalności z PUP
Źródło: shutterstock.com

O dofinansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności z Powiatowych Urzędów Pracy przedsiębiorcy mogą nadal wnioskować na okres od od 1 do 3 miesięcy. Dofinansowanie przysługuje na podstawie art. 15zzc ustawyz  z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz.1842).

Więcej o tej formie wsparcia pisaliśmy w artykule:

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Od 1 stycznia kwoty dofinansowania kosztów prowadzenia działalności wzrosły

Od 1 stycznia 2021 r. kwoty dofinansowania kosztów prowadzenia działalności wzrosły w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi 2 800 zł. Wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości spadku obrotów.

I tak, jeśli:

  1. spadek obrotów wynosi > 30% - przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia (1400 zł),
  2. spadek obrotów wynosi > 50% - przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w kwocie 70% minimalnego wynagrodzenia (1960 zł),
  3. spadek obrotów  wynosi > 80% - przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w kwocie 90% minimalnego wynagrodzenia (2520 zł)

Umorzenie dofinansowania – warunki

Otrzymanego dofinansowania przedsiębiorca nie będzie musiał zwracać pod warunkiem utrzymania działalności przez co najmniej okres pobierania dofinansowania. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w tym okresie samozatrudnieni zobowiązani są do zwrotu dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności zostało wydłużone

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności zostało wydłużone. W grudniu 2020 r. przedsiębiorcy wskazywali że mogli złożyć wniosek tylko na jeden miesiąc. Na podstawie zmienionych przepisów wsparcie w ramach art. 15zzc będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r.

Koronawirus w PolsceKoszty