Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Koronowirus: Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Ewelina Czechowicz 17.11.2020 09:10 (aktualizacja: )

W oczekiwaniu na wsparcie z tarczy 6.0, oprócz bezzwrotnej pożyczki i świadczenia postojowego, przedsiębiorca może wnioskować o pieniądze na dofinansowanie prowadzenia kosztów działalności gospodarczej. Komu ono przysługuje i jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Na przepisy dotyczące wsparcia w ramach tarczy 6.0 przedsiębiorcy muszą jeszcze poczekać, są one aktualnie procedowane i pomoc nie będzie tak dostępna jak ta udzielana wiosną. 

Ci z przedsiębiorców, którzy dotąd nie skorzystali z mikropożyczki do 5000 zł oraz dofinansowania prowadzenia kosztów działalności gospodarczej mogą składać nadal wnioski o pomoc uruchomioną wiosną, ta pomoc jest szerzej dostępna i nadal Powiatowe Urzędy Pracy przyjmują o nią wnioski. 

covid-19 dofinansowanie kosztów działalności

Zródło: shutterstock

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Wiosną rząd uruchomił możliwość wnioskowania o pomoc w ramach mikropożyczki oraz dofinansowania kosztów działalności gospodarczej. Jeśli dotąd przedsiębiorca nie sięgał o te formy pomocy może jeszcze złożyć o nie wniosek za pośrednictwem praca.gov.pl. 

Kto otrzyma dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej?

Wniosek o dofinansowanie kosztów działalności mogą składać Ci przedsiębiorcy, którzy:

 1. nie zatrudniają żadnych pracowników,
 2. wykażą spadek obrotów o min. 30% (spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.
 3. nie mają zaległości w ZUS na koniec września 2019 roku,
 4. prowadzili działalność gospodarczą  przez minimum jeden rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
 5. mają aktywną obecnie działalność gospodarczą
 6. będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Ile wynosi dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości spadku obrotów. I tak, jeśli:

 • spadek obrotów > 30% - dofinansowanie w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia (1300 zł),
 • spadek obrotów > 50% - dofinansowanie w kwocie 70% minimalnego wynagrodzenia (1820 zł),
 • spadek obrotów > 80% - dofinansowanie w kwocie 90% minimalnego wynagrodzenia (2340 zł).

Kwota dofinansowania wypłacana jest co miesiąc, ale nie dłużej niż przez 3 miesiące.

Wniosek może być złożony od razu za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych w tym wniosku. 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej udzielane jest tak jak mikropożyczka przez urzędy pracy. Dlatego wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 

Aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek PSZ-DKDG wraz z umową. Są trzy możliwości złożenia wniosku:  

 1. przez formularz dostępny na stronie https://www.praca.gov.pl 
 2. pocztą
 3. bezpośrednio w PUP – przy czym w przypadku złożenia osobistego wniosku należy ustalić jak PUP w związku ze stanem epidemii pracuje, i czy   posiada wyznaczoną skrzynkę na przyjmowanie wniosków.     

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania starosta i przedsiębiorca zawierają umowę. Termin wypłaty środków finansowych zostanie w niej określony. Warunkiem wypłacania transz dofinansowania jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Czy otrzymanie dofinansowania wyklucza bezzwrotną pożyczkę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki uzyskane z dofinansowania przedsiębiorca musi wydać zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przepisy zastrzegają, iż: "Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych."

Oznacza to, że dofinansowanie do kosztów działalności nie wyklucza ubiegania się o inne formy pomocy (w tym m.in. o bezzwrotną pożyczkę). 

Kto może wnioskować o mikropożyczkę

Ci z przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie skorzystali z pożyczki mogą nadal wnioskować o  mikropożyczkę do 5 tys. zł. Ta forma pomocy udzielona również przez PUP kierowana jest do właścicieli firm zatrudniających do dziewięciu osób lub samozatrudnieni. Jednym z podstawowych warunków uzyskania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 r. Mogą ją dostać osoby, które po 1 marca zawiesiły działalność, a potem ją wznowiły.

Mikropożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą, na podatki, składki, leasing czy najem lokalu. To pomoc jednorazowa i bezzwrotna pod warunkiem, że od momentu otrzymania wsparcia firma będzie działać przez trzy miesiące. Umorzenie następuje automatycznie – nie trzeba składać wniosku. 

Mikropożyczki są udzielane w ramach rządowej tarczy antykryzysowej i mogą być łączone z innymi formami wsparcia. Wniosek o umorzenie pożyczki jest niepotrzebny

Mikropożyczka nie stanowi przychodu 

Ponadto przypominamy również  przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też przedsiębiorcy zgodnie z brzmieniem art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie będą mieć obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.

Koronawirus w PolsceHOT