Chcesz wnioskować o dodatek solidarnościowy? Musisz założyć konto na PUE ZUS

Iwona Maczalska

Wnioski o wypłatę dodatku solidarnościowego dla osób, które w wyniku COVID-19 utraciły pracę, będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Aby złożyć wniosek, należy założyć konto i  zalogować się do platformy PUE.

» Albo dodatek solidarnościowy albo zasiłek dla bezrobotnych

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dodatku solidarnościowego przez okres trzech miesięcy (za czerwiec, lipiec i sierpień) powinny mieć na uwadze, że będą miały wyłącznie kilka dni na złożenie wniosku. Aby uzyskać świadczenie za czerwiec, będzie trzeba złożyć wniosek o dodatek najpóźniej do dnia 30 czerwca. Ponieważ ustawa nie uzyskała jeszcze podpisu Prezydenta, ze składaniem wniosków o dodatek trzeba jeszcze poczekać. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule ,,Tylko kilka dni na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy. Będzie trzeba się śpieszyć”.

Wniosek o dodatek solidarnościowy. Konieczne jest konto na PUE

Wnioski o wypłatę dodatku solidarnościowego będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Służyć temu będzie Platforma Usług Elektronicznych PUE. Aby jednak zalogować się do serwisu i złożyć wniosek, konieczne będzie założenie swojego profilu w PUE.

Jak założyć konto w PUE?

Założyć konto w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) można zrobić w kilku prostych krokach:

1. Wejść na stronę ZUS.pl i kliknąć w ,,Zarejestruj w PUE”,

2. Z dostępnych sposobów rejestracji wybrać opcję ,,< Dla Ciebie",

3. Rejestracja profilu może odbyć się na trzy sposoby:
- poprzez profil zaufany,
- poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny,
- poprzez Twoją Bankowość Elektroniczną.

Jeżeli nie masz profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz nie dysponujesz bankowością elektroniczną wybierz żółty przycisk ,,Do rejestracji”, a następnie wypełnij formularza. W przypadku tego typu rejestracji konieczna będzie wizyta w ZUS, w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Tożsamość należy potwierdzić nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania rejestracji.

Rejestracja za pomocą Twojej Bankowości Elektronicznej

Aby uniknąć konieczności odbywania wizyty w placówce ZUS zachęcamy do rejestracji za pośrednictwem Twojej Bankowości Elektronicznej. Aby to zrobić, przy wyborze sposobu rejestracji należy wybrać opcję ,,Twoja Bankowość Elektroniczna”, a następnie wybrać ikonę obsługującego Cię banku. Po przekierowaniu na stronę bankowości elektronicznej, należy zalogować się w taki sam sposób, jak do swojego konta w banku. Po zalogowaniu i potwierdzeniu danych system automatycznie przekieruje Cię do platformy PUE.

Zalogować się do platformy PUE możesz również bezpośrednio z Twojej bankowości elektronicznej, klikając w odpowiednią ikonę na stronie swojego banku.


Źródło: ZUS.pl

Rejestracja za pomocą profilu zaufanego

Opcja rejestracji za pomocą profilu zaufanego skierowana jest w szczególności do osób posiadający profil zaufany. Po wybraniu przycisku ,,PROFIL ZAUFANY/LOGIN.GOV.PL” zostaniesz przekierowany na stronę login.gov.pl. Uwaga! Osoby posiadające dowód osobisty z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowód mogą również zalogować się do PUE ZUS, bez konieczności dodatkowego potwierdzania tożsamości. Dzięki e-dowodowi osobistemu można sprawnie logować się do portali administracji publicznej oraz elektronicznie podpisywać dokumenty.


Źródło: ZUS.pl

Rejestracja za pomocą Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego

Jeżeli posiadasz Kwalifikowany Podpis Elektroniczny możesz wybrać również ten sposób rejestracji do PUE. Po wybraniu tej opcji zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji, za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zgodnie z instrukcją należy umieścić kartę w czytniku kart kryptograficznych, a następnie nacisnąć przycisk ,,Podpisz oświadczenie”.


Źródło: ZUS.pl

Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyświetla okno z informacją o pomyślnej rejestracji profilu. Wiadomość z loginem zostaje wysłana również na podany w formularzu adres e-mail.

/na podstawie ZUS.pl

Koronawirus w Polsce