Będzie nowa struktura JPK_FA_RR(1). Od kiedy?

Ministerstwo Finansów opublikowało nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dot. JPK dla faktur VAT RR. Będzie ona obowiązywać od 1 września 2019 r.

Publikacja struktury wynika z nowych regulacji dotyczących faktur VAT RR, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.1520).

Nowa struktura oraz dokumentacja struktury w formacie pdf zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MF.

Źródło: na podstawie www.gov.pl/web/finanse

JPK Jednolity Plik Kontrolny